Rachunkowość finansowa- wykład 12

Nasza ocena:

5
Pobrań: 196
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość finansowa- wykład 12 - strona 1 Rachunkowość finansowa- wykład 12 - strona 2 Rachunkowość finansowa- wykład 12 - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość finansowa dr Ewa Maćkowiak Wykład 12 cd.
Ewidencja rozchodu zbywanego aktywu Wariant I
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Odpisy aktualizujące wartość krótkotermin. aktywów finansowych
Sp. (1)
Sp.
Sp.
Koszty finansowe
(2)
Objaśnienia: Przeniesienie wartości odpisu aktualizującego właściwego zbywanej inwestycji. Wyksięgowanie aktualnej wartości zbywanej inwestycji (w kwocie wartości początkowej skorygowanej o odpis aktualizujący).
Wariant II
Krótkoterminowe aktywa finansowe
Koszty finansowe
Sp. (1)
Odpisy aktualizujące wartość krótkoterminowych aktywów finansowych
(2)
Objaśnienia: Wyksięgowanie wartości początkowej zbywanej inwestycji. Wyksięgowanie wartości odpisu aktualizującego właściwego dla zbywanej inwestycji (wprost na właściwe konto kosztów).
Przychody finansowe
Rachunek bankowy Rozrachunki....
Przychody ze sprzedaży aktywów finansowych (1)
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych aktywów finansowych
Długoterminowe
aktywa finansowe
Odpisy aktualizujące
z tyt. trwałej utraty wart. aktywów fin.
Koszty finansowe
X
(1)


(…)

…)
możliwość ich ulepszania
WYCENA BILANSOWA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW INWESTYCYJNYCH
Inwestycje długoterminowe w nieruchomości i wartości niematerialne i prawne:
Cena nabycia (po uwzględnieniu kosztów ulepszenia) pomniejszona o odpisy amortyzacyjne i z tytułu trwałej utraty wartości
Odniesienie skutków wyceny - wynikowe: Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe przychody operacyjne w przypadku przywrócenia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz