Przychody i koszty finansowe -opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przychody i koszty finansowe -opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Przychody i koszty finansowe Przychody finansowe : 1.Dywidendy (udziały w zyskach innych jednostek), 2.Odsetki: od udzielonych pożyczek za zwłokę w zapłacie kapitalizowane lub otrzymane od aktywów finansowych od lokat, 3.Zyski ze zbycia inwestycji, 4. Aktualizacja wartości inwestycji (z wyjątkiem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych), 5.Nadwyżla dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi. Pytanie na egzaminie: Czy wypłacone dywidendy są: Kosztem finansowym Pozostałym kosztem operacyjnym Nie wpływają na wynik finansowy (nie ma wypłaconych w grupie kosztów finansowych - nie wpływa na kwotę zysku) Koszty finansowe : 1 .Odsetki: Od zaciągniętych kredytów i pożyczek Od zobowiązań za zwłokę w zapłacie -kapitalizowane lub naliczone od zobowiązań finansowych, 2.Straty ze zbycia inwestycji, 3. Nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, 4.Odpisy aktualizujące wartość inwestycji (z wyjątkiem nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych), 5.Naliczone prowizje od operacji finansowych, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz