Prawo gospodarcze - strona 2

note /search

Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy

 • Politechnika Warszawska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 707
Wyświetleń: 2450

Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy Wielkość definicji w aktach prawnych, często uzasadniona ich zakresem. Szczególnie istotne definicje : - Art. 43 ustawy kodeks cywilny Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art.33 & 1 k.c...

Zadania o charakterze użyteczności publicznej

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Zadania o charakterze użyteczności publicznej sporne → zakres gospodarki komunalnej (argument vs. tzw. czystej dział. zarobkowej - ryzyko dział. gosp. i zagrożenie modelu gosp. rynkowej); początkowo → kompromis - gmina tak, gdy wymagają tego potrzeby społeczne (przesłanka fakltyczna) → po 3 latach ...

Gospodarstwo rodzinne

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1274

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. Gospodarstwo rodzinne gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego → nie narusza to gwarancji wolności gosp. i prawa własności; ukierunkowanie struktury własności w rolnictwie na gospoda...

Inspektor kolejnictwa

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

Powa_owski. Notatka składa się z 9 stron. Rozdział 3 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego Art. 10. 1. Centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach:   1)  regulacji transportu kolejowego,   2)  licencjonowania transpor...

Istota gospodarki komunalnej

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. Istota gospodarki komunalnej podstawy prawne wyk. przez jedn. sam. teryt. gosp. komunalnej: ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (zasady i formygosp. komun.); przepisy u.s.g., u.s.p. oraz u.s.w...

KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA Mienie jednostek samorządu terytorialnego mienie sam. teryt. to własność i inne prawa majątkowe jednostek sam. teryt. i związków samorząd. oraz mienie innych woj., powiat. i gminnych osób prawnych; rodzaj mienia publicz...

Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1414

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. KONSTYTUCYJNE PODSTAWY USTROJU GOSPODARCZEGO Problem tak zwanej konstytucji gospodarczej konstytucja gospodarcza: znaczenie materialne →te przepisy, które mają podstawowe znaczenie dla określenia mechanizmów koordynacji gospodarki i ochrony gospodarująceg...

Lwestie końcowe

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony. KWESTIE KOŃCOWE jako przeciwwaga KNUFE - Polska Izba Ubezpieczeń (sam. gosp.); dla ochrony ubezpieczonych i uprawnionych z umów - ...

Nabywanie mienia samorządowego

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron. Nabywanie mienia samorządowego 2 rodzaje : nabycie pierwotne - na mocy ustawy [co do zasady w drodze przekazania (związane z zakresem zadań samorządu) mienia SP i in. państwowych osób prawnych];...