Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1113
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej - strona 1 Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej - strona 2 Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej - strona 3

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 5 stron.
Gospodarka komunalna wykonywana poza sferą użyteczności publicznej gmina może wykraczać poza sferę użyt. publ. - musi jednak realizować zadania własne oraz musi spełniać warunki : art. 10 ust. 1 - łącznie : są niezaspokojone potrzeby wspólnoty + bezrobocie w gminie wpływu w znacznym stopniu (bezrobocie strukturalne) na pogorszenie poziomu życia, a inne działania nie prowadzą do aktywizacji gosp.  dlatego tak, gdy zasada pomocniczości, a nie gdyby ta dział. miała prowadzić do kolizji z interesami przedsięb. prywatnych na danym rynku; art. 10 ust. 2 → gdy zbycie/inne rozporządzenie składnikiem mienia komun. mogłoby spowodować poważną stratę majątkową  związane z komunalizacją przedsięb. państwowych (wiele z nich wykraczało poza sferę użyt., publ.) i pospieszna prywatyzacja mogła by być niekorzystna (ważny art. 50 usg - zasada gospodarności i nakaz szczególnej staranności w zarządzie mieniem); art. 10 ust. 3 :
w sytuacjach z ustaw w zakresie czynności bankowych i ubezpieczeniowych  bankowe: ze względu na sieć komunalnych kas oszczędnościowych (na trwałe zrośnięte z istotą sam.), ale wątpliwe jest wyłączenie dział. ubezpieczeniowej (znaczny ładunek ryzyka i brak odzwierciedlenia w zadaniach własnych gminy);
w sytuacji posiadania akcji/udziałów spółek doradczych, promocyjnych, edukacyjnych lub wydawniczych na rzecz sam. teryt. ;
w sytuacjach ważnych dla rozwoju gminy - interpretacja musi być zawężająca; interpretacja w/w pojęć niedookreślonych musi opierać się na celach gosp. komun. , z których wynika, że jedynie wyjątkiem jest prowadzenie przez gminę dział. zarobkowej i że dział. ta pozostaje w związku z zadaniami gminy (art. 6 i 7 usg); ocena → wojewoda → sąd adm .; przedmiot dozwolenia to nie zakres dział gosp., ale ograniczenie uprawnień właścicielskich co do rozporządzania mieniem komun.; województwo  w sytuacji, gdy zadania te polegają na wyk. czynności promocyjnych, edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa; formy prowadzenia tej dział. przez gminę/wojew. → spółki prawa handlowego ( tworzyć/przystępować );
Prawne formy wykonywania gospodarki komunalnej zasada - swoboda wyboru sposobu prowadzenia oraz form org. wykonywania gosp. komun.; swoboda o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej ; sposób prowadzenia gosp. komun. → prowadzenie tej gosp. przez jedn. sam. teryto. albo w określonych formach org.-prawnych lub w drodze powierzenia osobom trzecim w drodze umowy; formy : formy niesamoistne - na podstawie ustawy o finansach publicznych → jedn. org. niewyodrębnione z danej jedn. sam. teryt., w ramach jej osobowości prawnej (zakłady i jedn. budżetowe, gospodarstwa pomocnicze i środki specjalne);

(…)

… w życie ustawy (np. szkoły podstawowe), którego przychody pochodzą z dochodów publ., a wydatki przeznaczone są na realizację wyodrębnionych zadań.
II. Komunalny zakład budżetowy
komunalne zakłady budżetowe z art. 6 ustawy o gosp. komun.;
zamieszanie interpretacyjne → pojęcie „mienie komunalne” tylko usg, a usp i usw „mienie powiatu/województwa” → literalna wykładnia - dot. tylko zakładów gminnych, ale wykładnia systemowa - dot. też pozostałych;
prowadzą gosp. finansową na zasadach z ustawy o fin. publ.;
dot. tylko dział. niewykraczającej poza sferę użyt. publ.;
do jego pracowników stosuje się ustawę o pracownikach samorządowych, chyba że przepisy szczególne inaczej, np. Karta Nauczyciela;
III. Spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
adm. sam. nie jest adresatem wolności gosp. → u podstaw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz