Zadania o charakterze użyteczności publicznej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zadania o charakterze użyteczności publicznej - strona 1 Zadania o charakterze użyteczności publicznej - strona 2

Fragment notatki:

Zadania o charakterze użyteczności publicznej sporne → zakres gospodarki komunalnej (argument vs. tzw. czystej dział. zarobkowej - ryzyko dział. gosp. i zagrożenie modelu gosp. rynkowej); początkowo → kompromis - gmina tak, gdy wymagają tego potrzeby społeczne (przesłanka fakltyczna) → po 3 latach zastąpiono to bezwzględnym zakazem (argumenty: dualizm administracji i gospodarki); w orzecz. podkreślano, że nie tylko instrumenty adm. mogą służyć zaspokajaniu potrzeb wspólnoty, ale też środki gospodarcze (uchwała SN), a kwestia ryzyka nie może być przeceniana, np. uchwała upoważniajaca zarząd do nabywania/zbywania na giełdzie akcji w ramach ustalonych kwot nie narusza prawa, tylko na tej zasadzie, że operacje giełdowe połączone są ze stopniem ryzyka; inne kraje → GB - całkowity zakaz, ale już inne to albo całkowita zgoda (Austria), albo jedynie ogr. przedmiotowe; Europ. Karta Sam. Teryt. - nic nie mówi; podstawy prawne → art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o gosp. komun. → gosp. komun. to w szczególności zadania z zakresu użyteczności publ., których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych  zakres (zadania własne) i istota (realizacja celów o char. użyt. publ.);
 cel gosp. komun. (= wyk. zadań własnych) to zaspokajanie potrzeb wspólnoty w sferze użyteczności publ. ; formy wyk. → (wg. TK) komun. jedn. org. wyk. zadania o char. użyt. publ. to wszystkie jednostki , których celem jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych społeczeństwa o char. ogólnym, należących do zadań publ., a których dział. nie jest nastawiona na maksymalizację zysku ;
tak też wg. art. 9 usg, art. 4 ust. 1 usp, art. 14 usw - tam podane przykładowe zadania + możliwość nałożenia dodatkowych, ale tylko ustawą; zakres gosp. komun - nie jest jednolity w stosunku do jedn. sam. teryt.: powiaty - char. bezwzględny - tylko gosp. komunalna w zakresie zadań o char. użyt. publ.; gminy i województwa - w zakresie określonym ustawami mogą wyk. gosp. komun. poza sferą użyt. publ.; kompetencja do określania wysokości cen i opłat ( lub sposobu ich ustalania ):
określa wysokość cen/opłat za: usługi komun . o char. użyt. publ., korzystanie z obiektów i urządzeń użyt. publ.; organ stanowiący może powierzyć ją zarządowi (uchwała, każdorazowo zakres dopuszczalnego działania zarządu, jasna, wyczerpująca, uniemożliwiająca stosowanie luzu interpretacyjnego - NSA); ten przepis kompetencyjny to samoistna podstawa ustalania tych cen i opłat (NSA), co zmieniło wcześniejszą praktykę traktowania ich jako wytycznych, choć uchwalane opłaty miały char. ofert i mogły być przedmiotem negocjacji (uchwała SN);


(…)

…, które bezpośrednio lub pośrednio (np. gdy powierza) w imieniu gminy świadczą usługi komunalne/zarządzają obiektami/urządzeniami (wtedy gdy wiąże się to z zaangażowaniem środków publ.),
może ustalać ceny urzędowe tylko gdy ustawa tak stanowi:
np. ustawa o cenach → za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami;
np. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach → górne stawki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz