Istota gospodarki komunalnej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Istota gospodarki komunalnej - strona 1 Istota gospodarki komunalnej - strona 2

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron.
Istota gospodarki komunalnej podstawy prawne wyk. przez jedn. sam. teryt. gosp. komunalnej:
ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (zasady i formygosp. komun.);
przepisy u.s.g., u.s.p. oraz u.s.w.;
przepisy szczególne; def. z ust. o gosp. komun. → gospodarka komunalna polega na wyk. przez jedn. sam. teryt. zadań własnych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej (przedmiot i cel: zaspokajanie); przedmiotowe wyodrębnienie możliwe dzięki: art. 16 K - jako podmioty prawa; art. 163 K → w prawie publicznym; art. 165 ust. 1 K → w prawie cywilnym;
w/w koncepcja odpowiada koncepcji z Europejskiej Karty Sam. Teryt. → sam. teryt. to prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców ;
w/w koncepcja też w orzecz → cała dział. komun. służyć ma zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców (wspólnoty), będąc istotą i jednocześnie podstawowym celem sam. teryt., określonym w art. 163 i 166 K (TK);
 dlatego związek między gosp. komun. a mieniem sam. (które służy spełnianiu zadań sam.) → zaspokajanie potrzeb wspólnoty = zadanie sam. teryt . → podstawa to wyposażenie sam. w majątek  TK (odwołując się do EKST i zapisu o adekwatności zadań do zasobów) uznał, że ta adekwatność jest zachowana nie tylko poprzez subwencje, ale głównie poprzez określony mechanizm prawny pozyskiwania finansów ze wszystkich źródeł (w tym gospodarowanie mieniem)  stąd funkcją gosp. komun. nie jest wyk . przez sam. teryt. interesu grupowego członków wspólnoty, lecz realizowanie określonych zadań publ., dlatego gospodarowanie tym mieniem nie może mieć na celu prowadzenia dział. handl., lecz ma służyć wyłącznie wypełnianiu zadań na rzecz wspólnoty; nałożenie zadań - prawo materialne (nie może być rozszerzone przez same jedn. sam. - TK); zadania publiczne = zadania własne i zlecone - tak w orzecz., ale w ustawie o gosp. komun. zadania publ. to tylko zadania własne (ergo zadania zlecone nie należą do gospodarki komunalnej) → kolizja z ustaleniami TK : jednorodność zadań publ. jedn. sam. teryt. i państwa ; brak materialnego kryterium, które pozwoliłoby na jednoznaczne rozróżnienie zadań sam. teryt. i adm. rząd. i które uzależniałoby powierzanie sam. wyłącznie zadań publ. o lokalnym wymiarze ;
sprawa K 38/97 → zasady decentralizacji i udziału w sprawowaniu władzy dotyczą organizacji i ustroju całego państwa, a nie tylko samego sam. teryt., a zadania jedn. sam. teryt. służą realizacji zadań państwa i nie ważne jest, że określone zadanie pełni rolę służebną wobec społeczności lokalnych

(…)

… i konsumentów:
usprawiedliwione m.in. cywilnoprawną naturą praktyk monopolistycznych;
nie ma znaczenia czy działa sama czy na podstawie uchwały organów gminy (tak Sąd Antymonopolowy, teraz Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, SOKiK);
podobnie gdy gmina powierza, określając warunki takie zadanie przedsięb. prywatnemu;
ocena naruszenia przepisów dokonywana przez pryzmat zadań gmin (czy nadużywa swojej pozycji…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz