Prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych - strona 1 Prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych - strona 2

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron.
PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PUBLICZNYCH Uwagi ogólne proces przekształceń własnościo­wych , prowadząc do zmiany właściciela majątku państwowego, przybrał postać : prywatyzacji - odpłatne (zasada) zbycie składników majątku państwowego innym podmiotom prawa niż SP; komunalizacji - nieodpłatne zbycie określonej części mienia państwowego, początkowo dot. gmin (komunalizacja mienia ogólnonarodowego); specjalne regulacja prawne: ustawodawstwo prywatyzacyjne → element kształtowania systemu prawnego gosp. rynkowej; ustawodawstwo dot. komun. → ekonomiczne podstawy udziału jedn. sam. teryt. w gosp.;
istotny aspekt → prywatyzacja PP;
Pojęcie „przedsiębiorstwo publiczne" (przedsiębiorca publiczny) brak w ustawodawstwie prywatyzacyjnym def. P.publ. , a jedynie wskazanie kto do tej kategorii należy (PP, spółka kapitałowa SP; P.komun.); def. z ustawy o postęp. w spr. dot. pomocy publicznej → P.publ. jest każdy podmiot prowadzący dział. gosp., na który organ władzy publ. ma decydujący, bezpośredni/pośredni, wpływ, w szczególności: PP, jednoosobowe spółki kapitałowe SP oraz jedn. sam. teryt. , spółki kapitałowe w których SP/jedn. sam. teryt./PP/jednoosobowa spółka kapitałowa SP/jedn. sam. teryt. ma decydujący wpływ w rozum. ustawy o ochronie konkurencji [...] - większość akcji/prawo do mianowania większości w organach; do kategorii P.publ. należały też P.komun. - cechy: powstały w wyniku przekształcenia PP użyt. publ. o lokalnym/wojewódzkim (regionalnym) zasięgu i uzyskiwały os. pr. ex lege (gminna osoba prawna) niezależnie od woli organów gminy; konstrukcja P.komun. wzorowana na modelu PP → P.komun. to P. gminne, ale nie każde P. gminne to P. komun.; jedna z publ.-pr. form dział. gosp. gmin (od ustawy o gosp. komun. jako jedna z form gosp. komun.); z założenia jego byt był przejściowy ;
pojęcie P.komun. odpowiada pojęcie P. gminy, w języku prawniczym P. komun. używane dla określenia wszelkich form org.-pr. gosp. komun., co obejmuje m.in. dział. wyk. w formach z ust. o gosp. komun.;
Podstawy prawne prywatyzacji przedsiębiorstw publicznych początkowo → ustawa o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (1990) → zakres obejmował większość PP oraz P.komun. (stos. odpowiednie); obecnie → ustaw o komercjalizacji i prywatyzacji (1996) → zasady komercjalizacji PP oraz prywatyzacji P.publ.; stos. się odpowiednio do komercjalizacji i prywatyzacji P.komun.(=jednoosobowych spółek kapitałowych gmin); inne regulacje prawne : Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowy­mi (1997) → ukierunkowana na reglamentację obrotu pap. wart., występującymi w masowym obrocie;

(…)

… o publicznym obrocie papierami wartościowy­mi (1997) → ukierunkowana na reglamentację obrotu pap. wart., występującymi w masowym obrocie;
ustawa o gospodarce nieruchomoś­ciami (1997) → zasady gospodarowania nieruchomościami „publ”;
ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi SP (1991) → powierzenie tych zadań Agencji Nieruchomości Rolnych (dawn. Agencja Własności Rolnej SP), czyli państwowej os. pr…
… (wcześniej nieznanych), które na celu miały ogr. udziału państwa w gosp., co wiąże się z tworzeniem podstaw ekon. i org. gosp. rynkowej, a dzięki ustawodawstwu prywatyzacyjnemu aktywność państwa koncentruje się na restrukturyzacji i prywatyzacji P.publ., gł. P. SP. → zmiana form oddziaływania na gosp. - obok adm.-pr. są pryw.-pr., a ich stosowanie jest na zasadzie komplementarności;
2 główne metody…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz