Przekształcenia przedsiębiorstw skomunalizowanych

Nasza ocena:

5
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przekształcenia przedsiębiorstw skomunalizowanych - strona 1

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony.
Przekształcenia przedsiębiorstw skomunalizowanych ustawa o gosp. komun. → o przedsiębiorstwach skomunalizowanych, gdy rady gmin nie dokonały w terminie (30.06.1997 r.) wyboru formy org.-pr. ub nie podjęły decyzji o likwidacji w celu prywatyzacji (wcześniej mutatis mutandis przepisy ust. o przedsięb. państ.)  przekształcenie w jednoosobowe spółki gmin , a zarząd miał uprawnienie do rozstrzyganiu o rodzaju spółki;
zmiana reżimu prawnego z przedsiębiorstwa komun. w spółkę kapitałową (jedyny akcjonariusz/udziałowiec to gmina); następca prawny , ale stosunek pracy dyrektora i pracowników powołanych wygasł;
wykreślenie z ówczesnego rejestru urzędu po wpisie do rejestru handlowego; funkcję walnego zgromadzenia - organ wyk. ; rada nadzorcza → liczba członków w statucie ; pracownicy wybierają 2(6)—3(7-10)—(11) i nie muszą to być pracownicy; do zbycia udziałów stosuje się dział IV, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji (prywatyzacja pośrednia) ;
kompetencje Min. SP wyk. organ wyk.;
zbywane w trybie oferty ogłoszonej publ. , przetargu publ. lub rokowań po publ. zaproszeniu ;
pracownicy mają prawo do 15% nieodpłatnego nabycia udziałów/akcji;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz