Mutatis mutandis

Prawomocność orzeczeń - omówienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

i identyczność stron procesowych. Odpowiednio (czyli mutatis mutandis) te ustalenia, które poczyniliśmy o stanie...

Socjalizm naukowy - źródła

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr krzysztof Koźmiński
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 994

. I oto, nie mogą sobie wyobrazić, że ta droga może być uważana za wzór mutatis mutandis, to jest nie inaczej niż z pewnymi...

Teorie nierówności - wykład

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

typu nierówności, nierówności zawodów, ale stosuje się oczywiście mutatis mutandis do nierówności...

Metoda organizowania środowiska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1127

organizacyjnego przedstawia się mutatis mutandis następująco; Etap l. Rozpoznanie, diagnoza potrzeb, braków...

Pojecie regionu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Małgorzata Orłowska
 • Polityka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

we wspólnym zasobie kultury, dającym się mutatis mutandis porównać z centrum („kanonem”) kultury narodowej...

Konwencja o prawie morza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1267

stosuje się mutatis mutandis do jednostek wymienionych w artykule 305, ustęp 1 (b), (c), (d), (e) i (f...

SYSTEM INSTYTUCJONALNY UE

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Jan Krzysztof Galster
 • Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2296

i zamykało post.legisl.; mutatis mutandis jest zwykłą procedurą prawodawczą, którą odnajdujemy w art. 294...