KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA

Nasza ocena:

5
Pobrań: 42
Wyświetleń: 980
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA - strona 1

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony.
KOMUNALNA ADMINISTRACJA GOSPODARCZA Mienie jednostek samorządu terytorialnego mienie sam. teryt. to własność i inne prawa majątkowe jednostek sam. teryt. i związków samorząd. oraz mienie innych woj., powiat. i gminnych osób prawnych; rodzaj mienia publicznego , wyodrębnionego dla skuteczności decentralizacji władzy gosp.; orzecz. TK: nie może być utożsamiane z mieniem prywatnym , ale nie tworzy samodzielnej instytucji prawnej, ale jest funkcją samorządu w sferze prawa prywatnego; ochrona konstytucyjna , ale możliwe różnice w stosunku do mienia prywatnego, a ustawodawca zwykły ma szerszą możliwość ograniczania tego mienia ze względu na ważny interes publiczny;
własność ta jest zróżnicowana pod względem właścicielskim , a w razie likwidacji właściciela własność przechodzi na właściwą jednostkę samorządu; ich status cywilnoprawny - równy, ale pod katem sposobu nabycia osobowości prawnej podział: pierwotne (powstają z mocy prawa) → woj., powiat, gmina; pochodne (konieczne spełnienie określonych przesłanek) → gminne/woj./powiatowe osoby prawne;
gł. jednoosobowe sp. k. sam. teryt. lub związku komunalnego (ksh) oraz spółki powstałe w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw komunalnych (ugk);
SN: gminna = gdy jedna gmina lub jeden związek gminny wyłącznym udziałowcem, więc nie, gdy kilka gminnych podmiotów prawnych (odrzucenie koncepcji jednolitego funduszu mienia jedn. sam. teryt.);
te same zasady przy woj., powiat.;
też inne podmioty (ust. szczeg.), np. ZOZ w formie samodzielnego zakładu pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych dochodów koszty dział. i zobow. (osob. pr. po KRS); wyk. upr. majątkowych → na zasadach ogólnych z kc + usg/p szczególna staranność w wykonywaniu zarządu (w usw brak tej klauzuli, co nie oznacza, że nie ma tego obowiązku);
wzajemnie nie odpow. za swoje zobow .; samodzielność wyk. upr. podlega sądowej ochronie → ale nie mają nieograniczonego char., np. usw - konieczna zgoda organu uchwałodawczego albo prawo pierwokupu lub wykupu SP → brak takich ogr. w usp - nieuzasadniona niejednorodność; przez statutowe organy - zasada: organy wykonawcze, wyjątki: organ uchwałodawczy (np. zasady gospodarowania mieniem woj.);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz