Ustrój samorzadu terytorialnego - pytania na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ustrój samorzadu terytorialnego - pytania na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Wykłady prowadzi mgr Tomasz Kayser. Zagadnienia, jakie znalazły się w notatce, to: zasada domicylu w procedurach wyborczych do samorządu terytorialnego, bierne prawo wyborcze, organizacja komitetów wyborczych, procedury rejestrowe komitetów wyborczych, możliwości manipulacji prawem wyborczym do samorządów i wynikami wyborów (metody obliczania miejsc mandatowych – Sanlegi i D'honta), postawy osób publicznych – wymagania prawne, wymagania moralne, a rzeczywistość, kompetencje radnego w poszczególnych organach jednostek samorządu terytorialnego - jako indywiduum - czyli jakie kompetencje ma radny, a jakie cała rada, na czym polega niezależność (wolność) mandatu i jak się to ma do dyscypliny partyjnej, kreowanie zarządów wojewódzkich i powiatowych – możliwości prawne a praktyka, organy samorządowe pochodzące z wyborów bezpośrednich (kandydowanie, procedury rejestrowe, objecie mandatu), akty prawa administracyjnego leżące w kompetencji samorządowych organów wykonawczych, rozdział kompetencji publicznych pomiędzy samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie w woj. warmińsko-mazurskim.

Egzamin u Kayzera:
Zasada domicylu (zamieszkania) w procedurach wyborczych do sam. ter.
Odp.: - czynne- głosuje się w tym okręgu, w którym się mieszka, a bierne-nie trzeba mieszkać w okręgu w którym się kandyduje, ale trzeba mieszkać na terenie danej jednostki sam. ter. do której się kandyduje ( bo taka jednostka podzielona jest na kilka okręgów)np. gmina x ma 5 okręgów , kandydat do rady gminy mieszka w 1okregu gminy x , ale kandydować może w tym 1, może też w 2, 3, i pozostałych ale tylko w obrębie gminy x.-tak samo jest do rady powiatu i sejmiku województwa. Inaczej jest odnośnie wyborów wójta, burmistrza, prezydenta miasta- kandydaci na te stanowiska nie muszą mieszkać tam gdzie kandydują, czyli np. kandydat na wójta gminy x mieszka na stałe w gminie y, ale może bez problemu startować w wyborach na wójta gminy x.
Bierne prawo wyborcze
Odp.: - patrz odp. na I oraz : kandydat do rady gminy, powiatu, sejmiku woj.-18 lat, kandydat na wójta, burmistrza, prezydenta miasta - 25 lat.
Organizacja komitetów wyborczych Odp.: -Kandydaci do rad, czy na wójta, burmistrza muszą startować w wyborach z list komitetów wyborczych, bo tylko komitety mają prawo wystawiać kandydatów w wyborach. Komitet zakłada co najmniej 5 osób ( Kayzer podawał 15, więc na wszelki wypadek mówię ci o tym, ale jest 5), musi mieć nazwę (identycznej nazwy nie mogą mieć 2 różne komitety). Mogą być tworzone przez: partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje społeczne, koalicje partii politycznych, mieszkańców (co najmniej 5). Te 5 osób są to tzw. założyciele. Z członków komitetu ( zazwyczaj z członków założycieli) wybierany jest pełnomocnik wyborczy - odpowiada on za sprawy organizacyjne (za wszystko, tylko bez spraw finansowych) oraz wybierany jest pełnomocnik finansowy - odpowiada on za sprawy finansowe, m.in. po zakończeniu kampanii wyborczej (trwa ona od dnia ogłoszenia wyborów przez Premiera w formie rozporządzenia, a kończy się 24 h przed dniem wyborów) składa sprawozdanie finansowe z przebiegu kampanii - ma na to 3 miesiące licząc od dnia wyborów. W gminach do 20 tys. zaewidencjonowanych mieszkańców jest tylko pełnomocnik wyborczy - finansowego nie ma, a za sprawy finansowe odpowiada pełnomocnik wyborczy. - to jest wyjątek bo w pozostałych wyborach występują ci 2 pełnomocnicy - czyli w gminach powyżej 20 tys., do powiatu itp.
Procedury rejestrowe komitetów wyborczych
Odp.: - partia, stowarzy

(…)

…, mieszkańcy zakładają komitet i muszą zawiadomić o tym Państwową Komisję Wyborczą - musi to nastąpić najszybciej w dniu ukazania się rozporządzenia Premiera o ogłoszeniu wyborów, a najpóźniej 50 dni przed wyborami. W tym zawiadomieniu podaje się: nazwę komitetu wyborczego oraz skrót jego nazwy, adres siedziby komitetu i nr ewidencyjny, imię (imiona), nazwisko, adres i nr PESEL pełnomocnika wyborczego…
…. - opracowuje plan ochrony przed powodzią - najważniejsze są przepisy porządkowe - jednak po wprowadzeniu ich przez wójta, zarząd powiatu, woj. w wyjątkowych sytuacjach musza zatwierdzić je na najbliższej sesji odpowiednia rada - gminy, powiatu, sejmik woj. - więcej notatki Machejkowej, ale myśle, że to starczy, ale jeszcze przejrzyj notatki.
Rozdział kompetencji publicznych pomiędzy samorządy gminne, powiatowe i wojewódzkie w woj. warmińsko-mazurskim.
Odp.: - konkretnie odnośnie naszego woj. nie mam, ale wszędzie jest tak samo :
Gminy: ochrona środowiska, drogi gminne, mosty , ulice, transport, zanieczyszczenia, szkoły podstawowe i gimnazja, itp. ; powiat: drogi powiatowe, służba zdrowia, pomoc społeczna, bezpieczeństwo obywateli, szkoły średnie, itp. ; woj. : szkoły wyższe, drogi woj., ochrona zdrowia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz