Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego - strona 1

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 1 strony.
KONSTYTUCYJNE PODSTAWY USTROJU GOSPODARCZEGO Problem tak zwanej konstytucji gospodarczej konstytucja gospodarcza: znaczenie materialne →te przepisy, które mają podstawowe znaczenie dla określenia mechanizmów koordynacji gospodarki i ochrony gospodarującego obywatela, bez względu na rodzaj aktu prawnego; znaczenie formalne → te przepisy, które dot. gospodarki i znajdują się w K; liberalizm → podstawowe idee: wolność polityczna i gospodarcza na zasadzie równości (postanowienia konstyt.: wolność gosp., ochrona własności, dualizm państwa i gospodarki) + tendencja do normalizowania finansów publicznych (zarówno jako kompetencja organów państwa jak i prawa i obowiązki jednostek → obowiązek podatkowy, zasady organizacji gosp. finansowej: ustawowe nakładanie podatków, zasady gosp. budżetowej wraz z zasadami dot. długu publicznego oraz instytucjonalizacji kontroli finansowej państwa); wzrost zakresu ingerencji państwa → idee: ustawowe kształtowanie współżycia społecznego i oddziaływanie na → nowe uregulowania w K: akcentujące rolę pracy , klauzula państwa socjalnego , partycypacja pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem , ochrona spółdzielczości, rzemiosła, systemu oszczędnościowego ; postanowienia dot. planowania gospodarczego przez państwo w celu harmonijnego wzrostu, rozwoju regionów i sektorów, sprawiedliwego indywidualnego i regionalnego podziału produktu społecznego oraz koordynacji polityki gospodarczej i zachowania równowagi ekologicznej i jakości życia  rola państwa : ochrona przedsiębiorczości oraz możliwość podejmowania działań zapobiegającym kryzysom, zwalczających bezrobocie oraz stabilizujących gospodarkę;
podstawowe znaczenie mają zadania o charakterze zasad przewodnich polityki gosp. = tworzą podstawę systemu ekonomicznego; konstytucje byłych państw komunistycznych → duża ostrożność we wprowadzaniu przepisów umożliwiających państwu ingerencję w gospodarkę → tak też K RP - choć podkreśla np. rolę pracy, znaczenie środowiska naturalnego, rolę gospodarstw rodzinnych to nie wprowadza podstaw prawnych prowadzenia przez państwo aktywnej polityki gosp. pozostawiając to ustawodawstwu zwykłemu.
K jednak przesądza pewne elementy i odwołuje się do nurtów współczesnego konstytucjonalizmu: nauka społ. Kościoła ( sprawiedliwość społeczna ); elementy solidaryzmu społecznego ( dobro wspólne ); tradycje liberalno-demokratyczne ( demokratyczne państwo prawne gwarantujące wolność jednostki w sferze gosp. )  uznanie przez K społecznej gospodarki rynkowej za podstawę ustroju gosp. RP , ale bez określenia instrumentów przybliżania tej gospodarki ( podobnie gospodarstwo rodzinne jako podstawa ustroju rolnego, ale bez w/w instrumentów);
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz