Prawo gospodarcze w Polsce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze w Polsce - strona 1

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze; wykład 4; 8-07-2011
1927 - utworzenie przedsiębiorstw państwowych w Polsce
Cd. zasad
→ swobody zrzeszania się przedsiębiorców - art. 17 ust. 2 K: samorządy gospodarcze nie naruszają wolności zawodowej i gospodarczej (izby gospodarcze, zrzeszenia handlu, transportu i usług, izby rolnicze, organizacje rzemiosła)
- w Polsce nie ma samorządu gospodarczego, funkcjonują organizacje o charakterze dobrowolnym - przykłady podane wyżej
- wyjątek to izby rolnicze
- przynależność do nich jest z mocy prawa
- nie mają zadań w sferze publicznej, brak uprawnień władczych do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą
- mają charakter wojewódzki
- art. 17 ust. 1 K: samorządy zawodowe zawodów zaufania publicznego (tzw. wolne zawody)
- działania w sferze wykonywania zawodów zaufania publicznego / wolnych zawodów są dzisiaj w sferze działalności gospodarczej
→ poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów konsumentów - oparta na postulatach i lansowanych wzorcach postępowania
- brak w tym zakresie regulacji prawnych; jedynie samorządy zawodowe i organizacje samorządu gospodarczego mają zadania z tym związane
- interesy konsumentów - uregulowania ustawowe
→ proporcjonalności - zakaz nadmiernej ingerencji państwa w sferę prawa i wolności jednostki
- art. 31 ust. 3 K
- funkcjonalny związek niezbędności ograniczenia
- zakaz naruszania istoty danego prawa lub wolności
- tylko w formie ustawowej
- konieczność ochrony interesu publicznego i wprowadzenia ograniczenia
- ustawa o świadczeniu usług na terytorium RP z 4.03.2010  definicja nadrzędnego interesu publicznego (art. 2 pkt 7 ust. 2 ?)
- wartość podlegająca ochronie
- głównie: porządek publiczny, bezpieczeństwo publiczne, utrzymanie równowagi finansowej, ochrona konsumentów, ochrona usług odbiorców i pracowników, uczciwość w transakcjach, ochrona środowiska naturalnego i miejskiego, zwalczanie nadużyć, zdrowie zwierząt, własność intelektualna → zrównoważonego / racjonalnego rozwoju - art. 5 K
- ochrona środowiska
- równowaga między ekologią a gospodarką
- racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie jego zasobami
- zagospodarowanie przestrzenne jako polityka państwa; wójt wydaje decyzje lokalizacyjne; miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza wójta
- pomoc państwa na inwestycje w dziedzinie ochrony środowiska
→ ochrony gospodarstwa rolnego / rodzinnego - art. 23 K: podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz