Regulacja publicznego prawa gospodarczego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regulacja publicznego prawa gospodarczego - strona 1

Fragment notatki:

Prawo gospodarcze; wykład 3; 01-03-2011
Przedmiotem regulacji publicznego prawa gospodarczego są zagadnienia związane z: - podejmowaniem działalności gospodarczej
- podmiotami gospodarczymi (ich zasadami tworzenia, rejestracji, wpisów, rodzajami podmiotów itp.)
- relacja państwa i jego organów do procesów gospodarczych i przedsiębiorców
3 kategorie osób - osoby fizyczne
- osoby prawne
- ułomne osoby prawne
Stosunki prawne odnoszące się do procesów gospodarczych zachodzące w oparciu po normy publ. prawa gosp. to zakres regulacji publicznego prawa gospodarczego Zasady publicznego prawa gospodarczego → demokratycznego państwa prawa i praworządności - art. 2 K i art. 7 K - urzeczywistnianie zasad sprawiedliwości społecznej + działanie organów państwa na podstawie i w granicach prawa - czyli z własnej inicjatywy nie może organ państwowy podejmować wobec podmiotów gospodarczych żadnych działań
- coraz rzadsza swoboda uznaniowa organów, coraz więcej rzeczy jest uściślanych
→ sprawiedliwości społecznej - art. 2 K
- społeczna gospodarka rynkowa
- oparta na solidarności, dialogu i współpraca partnerów społecznych - płaszczyzna ustalania płacy minimalnej w kraju; rola związków zawodowych
- płaca zasadnicza pozwala mężowi utrzymać rodzinę wg społecznej nauki Kościoła; zatrudnianie kobiet nie jest przymusem ekonomicznym
- ochrona praw pracowniczych i konsumenckich
wolności gospodarczej - art. 20 K
- podstawa prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej
- w sferze podejmowania działalności gospodarczej - wybór formy organizacyjno-prawnej i przedmiotu działalności
- w sferze prowadzenia działalności gospodarczej - łączy się z samodzielnością
- ograniczenie wolności - art. 22 K - powiązana z samofinansowaniem i odpowiedzialnością
→ samodzielności przedsiębiorców - samodzielność gospodarczej i finansowej; pochodna wolności gospodarczej
→ równości - art. 32 ust. 1 K
- równości co do prawa
- równego traktowania przez organy państwa
- zakaz dyskryminacji w życiu gospodarczym - art. 32 ust. 2 K
→ uczciwej konkurencji - regulacja publicznoprawna: swoboda i równość konkurencji
- regulacja prywatnoprawna: uczciwość konkurencji
- ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
- ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów - Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (może wydawać władcze akty nakazujące lub zakazujące)
→ ochrony stosunków gospodarczych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz