Pojęcie normy programowej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie normy programowej  - strona 1 Pojęcie normy programowej  - strona 2

Fragment notatki:

ZNACZENIE ART. 81 KONSTYTUCJI DLA INTERPRETACJI POSTANOWIEŃ. POJĘCIE NORMY PROGRAMOWEJ. Prawa i wolności człowieka i obywatela podzielono wg kryterium ochrony na te, które mogą być dochodzone wyłącznie bezpośrednio na podstawie Konstytucji i uzupełniająco w oparciu o ustawy oraz na prawa, które mogą być egzekwowane wyłącznie w granicach określonych w ustawach. W myśl art. 81 K. właśnie istotną część wolności i praw może być dochodzona jedynie w drodze ustawy. W praktyce oznacza to, że nie są to wolności i prawa, które mogą być wyprowadzone z Konstytucji bezpośrednio, na które człowiek może powoływać się w postępowaniu prawnym, lecz są to w istocie zadania władz publicznych, tj. państwa i samorządu. Zalicza się tu następujące prawa i wolności
art. 66 K. - każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa;
art. 65 K. - minimalna wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa;
art. 69 K. - osobom niepełnosprawnym władze publiczne udzielają zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej;
art. 71. ust. 1 - państwo w swojej polityce społecznej i gospodarczej uwzględnia dobro rodziny. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej zwłaszcza wielodzietne i niepełne mają prawo do szczególnej pomocy ze strony władz publicznych (RODZINA ADAMSÓW I MATKI SOLISTKI);
art. 72 ust. 2 K. - matka przed i po urodzeniu dziecka ma prawo do szczególnej pomocy władz publ., której zakres określa ustawa;
art. 74-78 K - ochrona środowiska, potrzeby mieszkaniowe, ochrona środowiska, ochrona konsumentów, prawo do wynagrodzenia szkody, prawo do wniesienia odwołań od wyroków pierwszej instancji;
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz