egzamin - spółka cywilna

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 2807
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin - spółka cywilna - strona 1 egzamin - spółka cywilna - strona 2 egzamin - spółka cywilna - strona 3

Fragment notatki:

To są testy które proponuję dobrze się nauczyć  bo się duuużo powtórzy     Prawo gr II    1.  Prawdą jest że  a.  akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym  b.  akcjami imiennymi są zawsze akcje uprzywilejowane co do głosu  c.  wartość nominalna akcji nie może być niższa od wartości emisyjnej  d.  statut może wprowadzić ograniczenia zbywania akcji na okaziciela  e.  statut może wprowadzić ograniczenia zbywania akcji imiennych umorzenie akcji nie musi wiązać się z  obniżeniem jej kapitału zakładowego – nie pewna odpowiedz    2.  Prawdą jest że w spółce cywilnej  a.  wspólnicy mogą w umowie ograniczyć odpowiedzialność niektórych wspólników do wysokości  wniesionych wkładów  b.  odpowiedzialność wspólników jest z mocy prawa osobista i solidarna  c.  przedsiębiorcą jest każdy wspólnik a nie spółka   d.  wysokość udziału w zyskach i pokrywania strat zależy zawsze od wysokości wniesionego do spółki  wkładu  e.  wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach w równych częściach chyba że umówili się inaczej    3.  W spółce partnerskiej  a.  możliwe jest przejściowe jej funkcjonowanie jako spółki jednoosobowej  b.  wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne  -- (tylko fizyczne)  c.  partner nie odpowiada za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem przez  nich wolnego zawodu w spółce  d.  partner odpowiada solidarnie za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem  wolnego zawodu w spółce   e.  zawarcie umowy notarialnej powoduje powstanie spółki   f.  spółka partnerska jest przedsiębiorcą    4.  Prawdą jest że   a.  prawo handlowe jest od dnia wejścia w życie KS. Odrębną gałęzią prawa  b.  prawo handlowe jest wyłącznie  tzw. dziedziną kompleksową    c.  zasada wolności gospodarczej oznacza zakaz nadmiernej integracji ustawodawcy w sferę gospodarki  d.  zasada wolności gospodarczej oznacza możność swobodnego wprowadzania przez ustawodawcę norm  reglamentacyjnych ale wyłącznie w drodze ustawy    5.  Prawdą jest że   a.  spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem w rozumieniu K.c.  b.  zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami  notarialnie poświadczonymi  c.  zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej ad  solemnitatem  d.  nabywca przedsiębiorstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem  przedsiębiorstwa chyba że o nich w chwili nabycia mimo zachowania należytej staranności nie wiedział 

(…)

… akcyjnej może być inna jednoosobowa spółka akcyjna
za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby które działały
w jej imieniu
za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i wspólnicy
Prawdą jest że
suma komandytowa to oznaczony kwotowo udział komandytariusza w spółce
suma komandytowa to granica odpowiedzialności komandytariusza
jeśli suma komandytowa jest niższa od wniesionego wkładu komandytariusz odpowiada do wysokości
wkładu
zamiana wysokości sumy komandytowej wymaga formy pisemnej
zamiana sumy komandytowej staje się skuteczna z chwilą jej ujawnienia w rejestrze
W spółce partnerskiej
za zobowiązania wynikające z zakupu sprzętu medycznego przez spółkę partnerzy odpowiadają
subsydiarnie
za zobowiązania wynikające z zakupu sprzętu…
… nazwisko przynajmniej jednego komandytariusz i co
najmniej jednego komplementariusza
firma spółki komandytowej nie może zawierać nazwiska komandytariusza
Prawdą jest że
prokurę może ustanowić każdy przedsiębiorca (przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do
KRS)
prokurę może ustanowić wyłącznie spółka handlowa
ustanowienie prokury wymaga formy pisemnej ad solemnitatem
ustanowienie prokury wymaga formy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz