pytania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2380
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
pytania  - strona 1 pytania  - strona 2 pytania  - strona 3

Fragment notatki:


Prawdą jest, że w spółce z o.o.: a. członków zarządu spółki obowiązuje zakaz konkurencji b. możliwe jest wyłączenie wspólnika przez wszystkich pozostałych wspólników bez względu na sumę posiadanych przez nich aktywów c. możliwe jest założenie i istnienie spółki mającej jednego wspólnika d. umowa spółki może wprowadzić ograniczenie swobody zbywania udziałów 2. W spółce akcyjnej: a. kapitał zakładowy nie może być uszczuplony w celu wypłaty akcjonariuszom dywidendy b. akcje mogą być wydawane przez spółkę poniżej ich wartości nominalnej c. jednoosobowa spółka akcyjna nie musi powoływać zarządu i rady nadzorczej, gdyż funkcje te wykonuje jednoosobowy wspólnik d. spółka akcyjna w organizacji jest ułomną osobą prawną posiadającą własny majątek e. wkłady na pokrycie kapitału zakładowego mogą być wnoszone ratalnie, po powstaniu 3. W spółce partnerskiej: a. możliwe jest przejściowe jej funkcjonowanie jako spółki jednoosobowej b. wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne c. partner nie odpowiada za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu w spółce d. partner odpowiada solidarnie za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce 4. Przedsiębiorcą jest: a. rolnik prowadzący całoroczną działalność agroturystyczną b. Pani Zyta zarobkująca przez wynajem pokojów w swym pensjonacie w Zakopanem c. jednoosobowa spółka z o.o. d. jednoosobowy wspólnik w S.A. e. spółka cywilna f. partner w spółce partnerskiej 5. Prawdą jest, że: a. wpisanie na wekslu nazwiska remitenta oznacza, że jest to weksel nie na zlecenie b. klauzula „bez kosztów” oznacza, że nie jest konieczne sporządzanie protestu weksla c. wpisanie klauzuli odsetek przy wekslu płatnym w określonym dniu unieważnia weksel d. wpisanie klauzuli odsetek przy wekslu płatnym w określonym dniu uważa się za nie napisaną e. czek przedstawiony po 10 dniach od jego wystawienia jest nieważny f. wystawca czeku nie odpowiada za jego pokrycie po 10 dniach od jego wystawienia, g. konosament wystawia załadowca h. konosament wystawia armator 6. Prawdą jest, że: a. podwyższenie kapitału zakładowego może odbyć się poprzez tzw. kapitalizację zadłużenia, b. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może nastąpić przez tzw. kapitalizację rezerw c. akcje własne spółki, które nie zostały zbyte w ciągu roku podlegają umorzeniu bez postępowania konwokacyjnego d. spółka nie może umorzyć akcji własnych bez postępowania konwokacyjnego. 7. Prawdą jest, że: a. do spółki kapitałowej jako wkład można wnieść zarówno wkłady pieniężne, aporty jak i osobistą pracę b. spółka jawna powstaje z chwilą wpisu do rejestru c. uchwały w spółce jawnej są podejmowane większością głosów d. spółka jawna jako ułomna osoba prawna jest właścicielem majątku wniesionego przez wspólników

(…)

… przez wspólników e. majątek w spółce jawnej jest współwłasnością łączną wspólników a nie spółki f. w spółce komandytowej wszyscy wspólnicy odpowiadają za długi spółki całym swoim majątkiem 8. Prawdą jest, że: a. prokurę może ustanowić spółka handlowa, b. prokurę może ustanowić każda osoba prawna, c. prokura wymaga formy notarialnej d. prokura wymaga formy pisemnej, e. zakres uprawnień prokurenta ustanawia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz