Akcja imienna

note /search

Zbycie akcji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo handlowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896

. Zbywalność dotyczy zarówno akcji na okaziciela, jak i akcji imiennych. Przeniesienie akcji imiennej następuje...

Rynek akcji - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

spółki w razie jej likwidacji. Podział akcji:  Imienne,  Na okaziciela. Ze względu na uprawnienia...

Kapitał własny - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064

do: udziału w walnym zgromadzeniu, pobierania dywidendy, decydowania) Podział akcji: Imienne(podany...

Akcje i obligacje - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

. Wyróżniamy akcje: imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme, założycielskie ...

Akcje - pojęcie akcji i jej funkcje

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Funkcje i techniki Public Relation
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3227

akcji i uprawnienia szczególne akcji, wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych...

Akcje

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1470

akcji i uprawnienia szczególne akcji, wysokość dokonanej wpłaty w przypadku akcji imiennych...