Pozostałe rodzaje akcji - opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pozostałe rodzaje akcji - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Pozostałe rodzaje akcji
9Zastosowanie kryterium sposobu pokrycia akcji pozwala wyróżnić akcje gotówkowe i akcje pokrywane w zamian za wkłady niepieniężne, czyli akcje aportowe. Akcje aportowe ze względu na przedmiot wkładu do czasu zatwierdzenia przez walne zgromadzenie akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie tych akcji, muszą pozostać akcjami imiennymi i w ciągu tego okresu nie mogą być zbyte ani zastawione. Akcje te do chwili zatwierdzenia sprawozdania powinny być zatrzymane w spółce na zabezpieczenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań do wniesienia wkładów niepieniężnych. Akcje imienne mogą zostać obciążone obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych. Obowiązkiem takim może być np. dostarczanie surowców dla działalności spółki. Akcje imienne mogą być przenoszone tylko za zgodą spółki. Spółka może odmówić zgody jedynie z ważnych powodów.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz