Prawo handlowe - akcje - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo handlowe - akcje - omówienie (I sem) - strona 1 Prawo handlowe - akcje - omówienie (I sem) - strona 2 Prawo handlowe - akcje - omówienie (I sem) - strona 3

Fragment notatki:

TYPU I RODZAJE AKCJI
1) IMIENNE- zawierają imię i nazwisko akcjonariusza albo nazwę (firmę) osoby pr.będącej akcjonariuszem (na okaziciela-nie). Mogą być wydawane nawet przed pełną wpłatą KZ, ale nie przed rejestracją. Są m.in.aportowe, uprzywilejowane. Przeniesienie wymaga wręczenia oraz pisemnego oświadczenia.
NA OKAZICIELA- nie wymagają do ich zbycia żadnych formalności poza wręczeniem nabywcy. Na dowód SA jest zobowiązana wydać imiienne świadectwa tymczasowe (jest pap.wart., stanowi surogat dokumentu akcyjnego, umożliwia obrót prawami ze spółki- dają takie same prawo jak imienne). Dają pełne prawa majątkowe i korporacyjne, mogą byc wydane przed zarejestr..
STATUT określa czy imienne, czy na okaziciela - czy te i te.
2) GOTÓWKOWE- mogą być pokryte tylko w gotówce w określonej sumie pieniędzy (wydanie-co najmniej ¼ ich wart.nom.). Mogą być imienne lub na okaziciela.
APORTOWE- wydawane w zamian za wkłady niepieniężne, do dnia zatwierdzenia sprawozdania fin.są imienne. 3) UPRZYWILEJOWANE- mogą dotyczyć w szczególności: prawa głosu, do dywidendy lub do podziału majątku w przypadku likwidacji. Akcje uprz.w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę-może być wyłączone prawo głosu.
ŚWIADECTWA UZYTKOWE- wydawane w zamian za akcje umorzone. Nie mają określonej wartości nominalnej. Mogą być imienne lub na okaziciela.
AKCJE ZWYCZAJOWE- nie są uprz., wynikające z nich prawa i obowiązki mają swoją podstawe prawna.
4) AKCJE ZWIĄZANE Z OBOWIĄZKIEM POWTARZAJĄCYCH SIĘ ŚWIADCZEŃ NIEPIENIĘŻNYCH-spółka zobowiązana jest spełnić wynagrodzenie za powtarzające się świadczenia niepieniężne akcjonariusza akcje te mogą być przenoszone tylko za zgoda spółki
5) ŚWIADECTWA ZAŁOŻYCIELSKIE- mogą być wydawane założycielom spółki w celu wynagrodzenia usług świadczonych przez nich przy powstaniu spółki. Wydawane na okres nie dłuższy niż 10 lat.dają prawo założycielom do uczestnictwa w podziale zysku spółki w granicach ustalonych przez statut. Imienne św.zał.nie jest dokumentem akcyjnym, 6) WARRANTY SUBSKRYCYJNE-ich emisja może być wykorzystywana przy docelowym lub warunkowym podwyższeniu KZ. Są to pap.imienne i na okaziciela. Uprawniają posiadacza do zapisu lub objęcia akcji. Termin wykonania- nie dłuższy niż 10 lat.
ZBYCIE AKCJI
Akcje sa zbywalne. Zbycie na okaziciela- przez przeniesienie posiadania, zbycie akcji imiennych zaś wymaga ponadto pisemnego oświadczenia na samej akcji lub osobnym dokumencie oraz wpisu do księgi akcyjnej. Zbycie może być ograniczone (gł.do akcji imiennych), ale nie dłuzej niż 10 lat od dnia zawarcia umowy. Celem tego rodzaju umów jest zagwarantowanie jednolitego głosowania na walnym zgr.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz