Kapitał własny - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kapitał własny - wykład - strona 1 Kapitał własny - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Wykład 2 (28.02.06r) KAPITAŁ WŁASNY
Struktura kapitału własnego:
Spółka akcyjna
Akcja (papier wartościowy o charakterze własnościowym, emitowany w serii, będący potwierdzeniem kapitału w SA, uprawnia do : udziału w walnym zgromadzeniu, pobierania dywidendy, decydowania)
Podział akcji:
Imienne(podany akcjonariusz)
Na okaziciela(bez nazwy akcjonariusza)
Umowa zbycia akcji imiennej musi nastąpić w formie pisemnej.
Księga akcji - księga akcji imiennych i imiennych świadectw tymczasowych
zwykłe
uprzywilejowane (co do: *dywidendy do poziomu 150% dla akcjonariuszy zwykłych *co do prawa głosu, 1 akcj. = max 2 głosy * co do podziału majątku w razie likwidacji spółki
►Wszystkie przywileje muszą być zapisane w statucie i być akcjami imiennymi◄
gotówkowe(pokryte środkami pieniężnymi)
aportowe(pokryte wkładem niepieniężnym)
[akcje imienne]
Złota akcja występuje między innymi w krajach anglosaskich; w Polsce jej nie ma - odpowiednikiem mogą być ustalone statutowo akcje szczegółowe(imienne), uprawnienia te nie są dziedziczone.
Struktura w SA (kapitału własnego) Kapitał akcyjny Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy Zyski, wyniki finansowe
Wartość nominalna
Cena emisyjna
(rynek pierwotny)
Cena rynkowa
Np.: 1mln akcji
*wart. Nominalna 1zł
Sprzedaje po 20 zł
(rynek pierwotny)
Kapitał akcyjny=
=Σ wart. nom..
AGIO = cena emisyjna - - wart. Nom. =
=kapitał zapasowy
Kapitał własny = 20 mln zł
Kapitał akcyjny nie może być niższy niż 500tyś zł
[nie można go ruszyć, musi pozostać aż do końca firmy]
Kapitał zapasowy = 1/3 kapitału akcyjnego
Subskrypcja :
otwarta [zawsze w przypadku emisji przez giełdę](publiczna emisja akcji)wyłącznie do pobierania akcji dla starych akcjonariuszy
zamknięta (według prawa poboru) najczęściej odnosi się do dotychczasowych akcjonariuszy, przydział według proporcji i działu w akcjonariacie do tej pory
A B C Liczba akcji 300
500
200
30%
50%
20%
Chce z 2000 2000
------
1000
Dostanie 1200
800
Na koniec po

(…)

… emisja akcji)wyłącznie do pobierania akcji dla starych akcjonariuszy
zamknięta(według prawa poboru) najczęściej odnosi się do dotychczasowych akcjonariuszy, przydział według proporcji i działu w akcjonariacie do tej pory
A
B
C
Liczba akcji
300
500
200
30%
50%
20%
Chce z 2000
2000
------
1000
Dostanie
1200
800
Na koniec po
1500
500
1000
1000
100%
3000%
prywatna(stosowana gdy chcemy skusić inwestora
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz