Akcje imienne i na okaziciela - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akcje imienne i na okaziciela - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Akcje imienne i na okaziciela
9Kodeks spółek handlowych przewiduje różne kategorie akcji. Akcje imienne wskazują w swojej treści, jako podmiot uprawniony, konkretną osobę akcjonariusza. Akcjami imiennymi są akcje wydawane za wkłady niepieniężne (akcje aportowe) oraz akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych. Akcje imienne mogą być wydawane przed pełną wpłatą. Ich zbywalność może zostać ograniczona w statucie. Zbycie akcji imiennych wymaga odrębnej umowy i wydania dokumentu akcji. Zarząd obowiązany jest prowadzić księgę akcji imiennych, do której należy wpisywać nazwisko i imię albo firmę (nazwę) oraz siedzibę i adres akcjonariusza albo adres do doręczeń, wysokość dokonanych wpłat, a także, na wniosek osoby uprawnionej, wpis o przeniesieniu akcji na inną osobę wraz z datą wpisu. Akcje na okaziciela różnią się od akcji imiennych tym, że uprawnionym do inkorporowanych w nim praw jest każdorazowy ich posiadacz, nie wskazują bowiem imiennie konkretnej osoby. Akcje tego typu są regułą w spółkach publicznych, gdzie akcjonariat jest bardzo rozproszony i anonimowy. Obrót tymi akcjami nie wiąże się z ograniczeniami, a ich zbycie następuje przez przeniesienie posiadania. Akcje na okaziciela nie mogą być wydawane przed całkowitym ich opłaceniem. Przy częściowej wpłacie zamiast akcji wydaje się imienne świadectwa tymczasowe. Przepisy Kodeksu spółek handlowych umożliwiają zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie, pod warunkiem że nie wyklucza tego przepis prawa lub postanowienie statutu. W spółce mogą istnieć jednocześnie akcje imienne i na okaziciela.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz