Finanse i bankowość - Akcja imienna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse i bankowość - Akcja imienna - strona 1 Finanse i bankowość - Akcja imienna - strona 2 Finanse i bankowość - Akcja imienna - strona 3

Fragment notatki:

Na ogół ich zbycie wymaga oświadczenia woli posiadania zgłoszenia nowego właściciela do zarządu w celu wpisania go do księgi akcyjnej i zgody organów spółki.
Z posiadaniem akcji zwykłych nie łączą się żadne dodatkowe lub szczególne uprawnienia. Natomiast ich nabycie daje akcjonariuszowi określone prawa, które generalnie można podzielić na dwie grupy. Są nimi prawa korporacyjne i prawa majątkowe.
- Bierne prawo wyborcze do organów spółki, które oznacza iż akcjonariusz może zostać wybrany do zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki, akcje której posiada. - Prawo mniejszości, które pozwala na odpowiednie zabezpieczenie interesów tych akcjonariuszy, którzy nie dysponują większością akcji, ale posiadają ich pewną liczbę. Prawo do części wartości majątku w przypadku likwidacji spółki po pokryciu jej zobowiązań.
Wśród akcji uprzywilejowanych występują akcje o specjalnym charakterze uprzywilejowania tzw. akcje złote. Z ich posiadaniem łączą się na ogół szczególne uprawnienia decyzyjne na zgromadzeniu akcjonariuszy. Akcje złote służą też do uhonorowania osób wyjątkowo zasłużonych dla spółki.
Akcje pieniężne uważa się za objęte, gdy są opłacone tylko częściowo, ale przywilej ten dotyczy tylko akcji imiennych.
Akcje użytkowe nabierają charakteru papierów wartościowych, ponieważ zawierają pojedyncze prawa częściowe przysługujące akcjom zwykłym, które na ogół sprowadzają się do zobowiązań spółki wobec akcjonariuszy.
Emitują je firmy, którym bardzo zależy na tym aby cały czas mieć stałe grono akcjonariuszy. Są to więc papiery imienne, o znacznie utrudnionej zbywalności w porównaniu z akcjami imiennymi zwykłymi
Ponadto Obra pozycja firmy powoduje, że są one stale w obrocie i charakteryzują się wysoką płynnością. Są chętnie kupowane przez inwestorów budujących swoje portfele na dłuższy okres.
Akcje te są emitowane przez małe lub średnie firmy, o pewnej perspektywie rozwoju, które zabezpieczają się w ten sposób przed spekulacyjnym wykupywaniem pakietów kontrolnych przez ich konkurentów w celu przejęcia nad nimi kontroli.
Walne zgromadzenie może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, uchwała taka musi być podjęta 4/5 głosów oddanych. Wyłączenie prawa poboru powinno być wyraźnie zapowiedziane w porządku obrad, a uchwała powinna zostać szczegółowo umotywowana.
Jako instytucja finansowa podlega szczególnym regulacją. Jej działanie jest bardzo starannie określone i podlega ścisłej kontroli lecz podobnie jak każda inna giełda umożliwia spotkanie jak największej liczby sprzedających z kupującymi, by doprowadzić do ustalenia rynkowej ceny towaru w tym wypadku papierów wartościowych.
Rynek akcji składa się z 3 segmentów:


(…)

… wszystkich tych warunków łącznie. Początkowo podatek miał postać naturaliów. Składały się na nie daniny oddawane w zbożu i w bydle. W późniejszym czasie (IV wieku p.n.e) w starożytnym Rzymie i starożytnej Grecji podatki pobierano w pieniądzu.
Przymusowość. Przepisy podatkowe określają obowiązek zapłaty podatku. Podają jednocześnie okoliczności, które ten obowiązek powodują. Przepisy podatkowe przewidują także kary…
… przez inwestorów (prospekt emisyjny + raporty bieżące i okresowe) - publikacja zbadanego przez audytora sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy obejmujący co najmniej 12 miesięcy.
Najstarszą z nich jest funkcja fiskalna. Polega ona na zapewnieniu władzom publicznym (państwowym, samorządowym) odpowiednich dochodów, niezbędnych do finansowania ich wydatków.
Stymulacja ogólna może być realizowana…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz