Akcja imienna - strona 2

note /search

Spółki - prawo gospodarcze

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1603

niepieniężnych na rzecz spółki może być wiązany tylko z akcjami imiennymi. -Akcjonariusze mogą zawrzeć...

Powstanie spółki akcyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

, wartość nominalną akcji i ich liczbę, ze wskazaniem, czy są to akcje imienne, czy na okaziciela, nazwiska...

Walne zgromadzenie spółki akcyjnej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588

: jeżeli wszystkie akcje są akcjami imiennymi - za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, lub e- mailem- termin...

Akcje - Współwłasność

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2149

sposób przenoszenia własności akcje imienne akcje na okaziciela uprawnienia ich właścicieli akcje zwykłe prawa...

Papier wartościowy - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1302

pierwotnym Cena rynkowa - bieżąca cena akcji wynikająca z rynkowej wyceny. Rodzaje akcji: Akcje imienne Akcje...

Spółka akcyjna - Rada Nadzorcza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

za akcjonariusza uważa się tego, kto wykaże się dokumentem posiadania akcji. Akcje imienne na okaziciela (akcje...

Akcje - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Giełda papierów wartościowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

na posiadacza: Akcje okaziciela Akcje imienne Imienne: W treści zawierają imię i nazwisko właściciela(nabywcy...