Walne zgromadzenie spółki akcyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Walne zgromadzenie spółki akcyjnej - strona 1

Fragment notatki:

27. Walne Zgromadzenie S.A. Kompetencje: podobne jak w sp. z o.o.: rozpatrywanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za rok ubiegły udzielanie absolutorium członkom organów sp. podejmowanie uchwał w sprawie podziału zysków lub pokrycia strat zmiana statutu
WZ powołuje członków Rady Nadzorczej Podejmowanie uchwały w sprawie zbycia przedsiębiorstwa., zbycia i nabycia nieruchomości Dzielą się na ZWYCZAJNE (przedmiot: absolutorium, rozpatrzenie sprawozdań, decyzje w sprawie podziału zysku lub pokryciu strat) Zasady zwoływania- WZ zwołuje Zarząd za pomocą ogłoszenia w „Monitorze sądowym i gospodarczym” (czasopismo, publikujące te ogłoszenia- z 3 tygodniowym wyprzedzeniem). Inne możliwe wyznaczenie terminu WZ: jeżeli wszystkie akcje są akcjami imiennymi - za pomocą listów poleconych, poczty kurierskiej, lub e- mailem- termin wyprzedzenia- 2 tygodnie). W zawiadomieniu określa się porządek obrad, a jeśli przedmiotem ma być zmiana statutu- treść proponowanej zmiany. Porządek obrad- wiążący. Każde WZ musi być protokołowane przez notariusza. Decyzje podejmuje się jak w sp. z o.o. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz