spółki - prawo gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
spółki - prawo gospodarcze - strona 1 spółki - prawo gospodarcze - strona 2

Fragment notatki:


****************** Prawdą jest, że ********************************* : - Majątek w spółce cywilnej jest objęty współwłasnością łączną. - Z chwilą zawiązania spółki akcyjnej powstaje podmiot prawa zwany sp. w organizacji. - Założycielem jednoosobowej S.A może być inna jednoosobowa S.A. - Za zobowiązania sp. kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby które działały w jej imieniu. - Suma komandytowa to oznaczona kwotowo granica odpowiedzialności komandytariusza. - Zmiana sumy komandytowej staje się skuteczna z chwilą ujawnienia w rejestrze. - Przymusowy wykup akcji wymaga inicjatywy więcej niż 5 akcjonariuszy reprezentujących nie mniej niż 5% akcji, a łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego. - Obowiązek świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki może być wiązany tylko z akcjami imiennymi. - Akcjonariusze mogą zawrzeć między sobą umowę wprowadzającą ograniczenia zbywania akcji na okaziciela. - Akcje nieme dają zawsze przywileje dywidendowe. - Akcje imienne to akcje, których właściciel jest wpisany do księgi akcyjnej - Likwidatorami mogą być wspólnicy spółki osobowej albo członkowie zarządu. - Podwyższenie kapitału zakładowego w ramach tzw. kapitału docelowego dokonuję się poprzez uchwałę zarządu. - Firma nie może być zbyta. - Firma sp. komandytowej nie może zawierać nazwiska komandytariusza. - Prokurę może ustanowić każdy przedsiębiorca. - Ustanowienie prokury wymaga formy pisemnej ad solemnitatem. - Wpis prokury w rejestrze jest deklaratywny. - Sp. jawna powstaje z chwila wpisu d o rejestru. - Sp. jawna jako ułomna osoba prawna jest właścicielem majątku wniesionego przez jej wspólników, - Przedsiębiorca może upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swojej firmy. - Firma sp. zoo może być obrana dowolnie, powinna jednak zawierać dodatkowe oznaczenia sp. zoo. - Firma sp. komandytowej musi zawierać nazwisko co najmniej jednego komplementariusza. - Prokury nie może ustanowić sp, cywilna. - Ustanowienie prokury w sp. jawnej wymaga zgody wszystkich wspólników upoważnionych do prowadzenia spółki. - Prokura nie wygasa z chwilą utracenia przez osobę która jej udzieliła zdolności do czynności prawnych. - Akcjami imiennymi są akcje powiązane imiennie z osoba figurująca w dokumencie akcyjnym. - Statut może wprowadzić ograniczenie zbywania ak cji imiennych. - Umorzenie akcji nie musi wiązać się z obniżeniem jej kapitału zakładowego. - Prawo handlowe jest wyłącznie tzw. Dziedzina kompleksową.

(…)

… zakładowego. 3. Jest obligatoryjny wyłącznie w spółce akcyjnej. W spółce partnerskiej:
1. Odpowiedzialność partnerów za zobowiązania spółki może być nieograniczona tak jak w sp. jawnej, tylko wtedy gdy partnerzy których ona dotyczy wyrażą na to zgodę. 2. Możliwe jest przejściowe jej funkcjonowanie jak sp. jednoosobowej.
3. Ustanowienie zarządu oznacza pozbawienie partnerów prawa prowadzenia spółki.
4…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz