egzamin - spółka kapitałowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2191
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin - spółka kapitałowa - strona 1 egzamin - spółka kapitałowa - strona 2 egzamin - spółka kapitałowa - strona 3

Fragment notatki:

Prawo gr II
Prawdą jest że
akcjami imiennymi są akcje związane imiennie z osobą figurującą w dokumencie akcyjnym akcjami imiennymi są zawsze akcje uprzywilejowane co do głosu
wartość nominalna akcji nie może być niższa od wartości emisyjnej
statut może wprowadzić ograniczenia zbywania akcji na okaziciela
statut może wprowadzić ograniczenia zbywania akcji imiennych umorzenie akcji nie musi wiązać się z obniżeniem jej kapitału zakładowego
Prawdą jest że w spółce cywilnej wspólnicy mogą w umowie ograniczyć odpowiedzialność niektórych wspólników do wysokości wniesionych wkładów
odpowiedzialność wspólników jest z mocy prawa osobista i solidarna przedsiębiorcą jest każdy wspólnik a nie spółka wysokość udziału w zyskach i pokrywania strat zależy zawsze od wysokości wniesionego do spółki wkładu
wspólnicy uczestniczą w zyskach i stratach w równych częściach chyba że umówili się inaczej W spółce partnerskiej możliwe jest przejściowe jej funkcjonowanie jako spółki jednoosobowej wspólnikami mogą być zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne partner nie odpowiada za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem przez nich wolnego zawodu w spółce partner odpowiada solidarnie za zobowiązania innych partnerów powstałe w związku z wykonywaniem wolnego zawodu w spółce zawarcie umowy notarialnej powoduje powstanie spółki spółka partnerska jest przedsiębiorcą Prawdą jest że prawo handlowe jest od dnia wejścia w życie KS. Odrębną gałęzią prawa
prawo handlowe jest wyłącznie tzw. dziedziną kompleksową zasada wolności gospodarczej oznacza zakaz nadmiernej integracji ustawodawcy w sferę gospodarki zasada wolności gospodarczej oznacza możność swobodnego wprowadzania przez ustawodawcę norm reglamentacyjnych ale wyłącznie w drodze ustawy
Prawdą jest że spółka akcyjna jest przedsiębiorstwem w rozumieniu K.c.
zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa powinno być dokonane w formie pisemnej ad solemnitatem
nabywca przedsiębiorstwa odpowiada solidarnie ze zbywcą za zobowiązania związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa chyba że o nich w chwili nabycia mimo zachowania należytej staranności nie wiedział odpowiedzialność związana z w/w nabyciem przedsiębiorstwa można wyłączyć lub ograniczyć w drodze porozumienia między zbywcą a nabywcą

(…)


za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby które działały w jej imieniu
za zobowiązania spółki kapitałowej w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i wspólnicy
Prawdą jest że
suma komandytowa to oznaczony kwotowo udział komandytariusza w spółce
suma komandytowa to granica odpowiedzialności komandytariusza
jeśli suma komandytowa jest niższa od wniesionego wkładu komandytariusz odpowiada do wysokości wkładu
zamiana wysokości sumy komandytowej wymaga formy pisemnej NOTARIALNEJ TAK
zamiana sumy komandytowej staje się skuteczna z chwilą jej ujawnienia w rejestrze
W spółce partnerskiej
za zobowiązania wynikające z zakupu sprzętu medycznego przez spółkę partnerzy odpowiadają subsydiarnie za zobowiązania wynikające z zakupu sprzętu medycznego przez spółkę partnerzy…
… komplementariusza
firma spółki komandytowej nie może zawierać nazwiska komandytariusza
Prawdą jest że
prokurę może ustanowić każdy przedsiębiorca (przedsiębiorca podlegający obowiązkowi wpisu do KRS)
prokurę może ustanowić wyłącznie spółka handlowa
ustanowienie prokury wymaga formy pisemnej ad solemnitatem
ustanowienie prokury wymaga formy pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym
wpis prokury w rejestrze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz