Prawo gospodarcze - kolokwium

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1932
Wyświetleń: 4970
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - kolokwium - strona 1 Prawo gospodarcze - kolokwium - strona 2 Prawo gospodarcze - kolokwium - strona 3

Fragment notatki:1. W spółce jawnej można powierzyć prowadzenie spraw osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników:
a) Tak,
b) Nie,
c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu.

2. Umowa spółki jawnej może być sporządzona:
a) W zwykłej formie pisemnej,
b) W formie aktu notarialnego,
c) W zwykłej formie pisemnej z notarialnie poświadczonymi podpisami.

3. Prowadzenie spraw spółki to:
a) Podpisanie umowy w imieniu spółki,
b) Występowanie przed sądem w imieniu spółki,
c) Podjęcie decyzji o zwolnieniu 10% pracowników.

4. Stan spółki kapitałowej w organizacji może trwać maksymalnie:
a) 6 miesięcy,
b) 3 miesiące,
c) 1 rok.

1. W spółce partnerskiej można powierzyć prowadzenie spraw spółki osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników:
a) Tak
b) Nie
c) Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. (tej odpowiedzi nie jestem pewien!!!!!!!)
2. Wkładem komandytariusza do majątku spółki nie może być:
a) Wkład pieniężny,
b) Wkład niepieniężny,
c) Świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki.
3. Reprezentacja spółki to:
a) Podpisywanie umów w imieniu spółki,
b) Podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracowników,
c) Podpisanie decyzji o rozpoczęciu negocjacji z nowym klientem.

TEST ZALICZENIOWY Z PRAWA GOSPODARCZEGO - GRUPA B
W spółce partnerskiej można powierzyć prowadzenie spraw spółki osobie trzeciej z wyłączeniem wspólników:
Tak
Nie
Tak, pod warunkiem utworzenia zarządu. (tej odpowiedzi nie jestem pewien!!!!!!!) Wkładem komandytariusza do majątku spółki nie może być:
Wkład pieniężny,
Wkład niepieniężny,
Świadczenie pracy lub usług na rzecz spółki.
Reprezentacja spółki to:
Podpisywanie umów w imieniu spółki,
Podjęcie decyzji o zatrudnieniu pracowników,
Podpisanie decyzji o rozpoczęciu negocjacji z nowym klientem.
Kapitał spółki akcyjnej wynosi co najmniej:
500 000 zł 100 000 zł
50 000 zł
Komandytariusz reprezentuje spółkę na zewnątrz:
Tylko jako pełnomocnik,
Może to robić zawsze,
Tylko wtedy kiedy sprawa jest „wielkiej wagi”.
Solidarna odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej polega na tym, że:
Wszyscy wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem wobec wierzycieli o ile egzekucja z majątku spółki nie powiodła się,
Wierzyciel może wszcząć postępowanie z majątku osobistego wspólnika albo z majątku spółki,
Wspólnicy odpowiadają majątkiem osobistym tylko za długi, które dotyczą ich decyzji, natomiast za błąd w sztuce odpowiadają samodzielnie.
Spółka osobowa powstaje:
Z chwilą podpisania umowy przez wspólników,
W chwilą wpisu do KRS-u
Z chwilą wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.
Do Ewidencji Działalności Gospodarczej zobowiązani są wpisać się przedsiębiorcy, którzy są:
Osobami prawnymi,
Osobami fizycznymi,
Spółkami cywilnymi, Osobowość prawną posiada:
Spółka jawna,
Spółka komandytowo - akcyjna,
Spółka akcyjna.
Partnerami w spółce partnerskiej mogą być:
Osoby fizyczne i prawne,
Wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu,
Osoby fizyczne, prawne i spółki prawa handlowego
Suma komandytowa to:
Suma pieniężna, która stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza,
Wkład komandytariusza do spółki,
Kapitał zakładowy spółki z o.o.
Zarząd może być w spółce:
Komandytowo - akcyjnej
Komandytowej
Partnerskiej
Wkładem do spółki z o.o. może być;
Własna praca
Suma pieniężna
Świadczenie usług
Zaznacz kto nie jest przedsiębiorcą:
Spółka cywilna,
Spółka jawna
Spółka akcyjna
Działalnością nie wymagającą uzyskania koncesji jest:
Sprzedaż energii,
Przewozy lotnicze
Działalność bankowa
Zaznacz działalność gospodarczą regulowaną:


(…)

…,
Gmina,
Powiat.
Która z podanych poniżej działalności wymaga uzyskania koncesji:
Działalność detektywistyczna,
Sprzedaż alkoholu,
Przewozy lotnicze.
Przed zarejestrowaniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy zebrać:
Kapitału zakładowego,
Kapitału zakładowego,
Cały kapitał zakładowy.
Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, jedynym wspólnikiem spółki z o.o. nie może być:
Spółka akcyjna,
Spółka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz