Prawo spółek - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1225
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo spółek - omówienie (I sem) - strona 1 Prawo spółek - omówienie (I sem) - strona 2 Prawo spółek - omówienie (I sem) - strona 3

Fragment notatki:

PRAWO SPÓŁEK
Definicja spółki:
Spółka jest związkiem dwóch lub więcej podmiotów, które łączą swoje działanie dla osiągnięcia określonych celów gospodarczych.
„Łączenie” może być długotrwałe lub jednorazowe
Rodzaje spółek
cywilna
jawna
partnerska
komandytowa
komandytowo-akcyjna
z o.o.
akcyjna
spółka cicha” kiedyś regulowana w KH przy czynnościach  występują dwa podziały spółek
I
spółki prawa cywilnego
spółki prawa handlowego (spółki handlowe)
Kryterium podziału stanowi tu źródło regulacji danego typu spółki .
Do sp. pr. cywilnego należy sp. cywilna uregulowana w art. 860- 875 kc. Pozostałe spółki regulowane są w KSH. Przez umowę spółki kapitałowej wspólnicy / akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów oraz jeżeli umowa lub statut spółki tak stanowi przez współdziałanie w inny określony sposób.
II
spółki osobowe
spółki kapitałowe
Kryterium podziału stanowi tu substrat istnienia i działania spółki. Dla spółek osobowych tym substratem są wspólnicy, zaś dla spółek kapitałowych kapitał. Spółkami osobowymi są spółki -cywilna
- jawna
- partnerska
- komandytowa
- komandytowo-akcyjna
Spółkami kapitałowymi są spółki z o.o. i akcyjna
Cechy spółek osobowych:
 są podmiotami prawa prywatnego (oprócz s.c.)  mogą we własnym imieniu nabywać prawa (w tym prawo własności nieruchomości i inne pr. rzeczowe) zaciągać zobowiązania pozywać i być pozywane
 spółka cywilna nie jest podmiotem!!! Jest jedynie stosunkiem zobowiązaniowym.
Charakter współwłasności łącznej ma majątek spółki cywilnej.
 zawiązanie: - co najmniej 2 wspólników (nie jest możliwe zawiązanie spółki osobowej-jednoosobowej) - w spółce komandytowej co najmniej jeden komplementariusz i jeden komandytariusz - w sp. komandyt-akcyjnej jw., tylko jeden akcjonariusz - możliwe jest czasowe trwanie spółki jednoosobowej przy spółce partnerskiej - nie ma spółki osobowej w organizacji.
-wpis do KRS konstytutywny i prawotwórczy. Przed jego dokonaniem mamy do czynienia ze stosunkiem zobowiązaniowym
- wszystkie spółki osobowe mogą być zawiązane wyłącznie w celu gospodarczym !!!
- osobowe sp. handlowe powinny być zawiązane w celu zarobkowym
 w sp. osobowych wspólnicy prowadzą sprawy spółki i reprezentują ją.


(…)

… akcyjnej
 większość przepisów ma charakter ius dispositivum
 odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli
za zobowiązania sp. osobowej odpowiadają osobiście całym swoim majątkiem teraźniejszym i przyszłym wszyscy wspólnicy wraz ze spółką (wspólny majątek wspólników i majątek osobisty) przy czym w osobowych spółkach handlowych obowiązuje zasada odpowiedzialności subsydiarnej najpierw majątek spółki, dopiero potem majątek osobisty wspólników.
Odpowiedzialność komandytariusza ograniczona jest do sumy komandytowej, nie do sumy wkładu.
Nie dotyczy akcjonariusza w sp. komandytowo-akcyjnej. Nie odpowiada on osobiście za zobowiązania spółki (wyjątkiem jest sytuacja gdy jego nazwisko zamieszcza się w firmie spółki lub gdy działa jako pełnomocnik rzekomy - odpowiada za skutki jako pełnomocnik…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz