Spółki handlowe - Spółki osobowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1302
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółki handlowe - Spółki osobowe - strona 1 Spółki handlowe - Spółki osobowe - strona 2 Spółki handlowe - Spółki osobowe - strona 3

Fragment notatki:

Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje nowy Kodeks spółek handlowych , który zastąpił (z wyjątkami) dotychczasową regulację prawną tj. „Kodeks handlowy”. Ustawodawca wprowadził nowe typy spółek handlowych oraz dostosował ich organizację do potrzeb gospodarki ryn kowej w Polsce. Spółkami handlowymi są : spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna. Przez umowę spółki handlowej wspólnicy albo akcjonariusze zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu przez wniesienie wkładów . Najczęściej stosowany podział spółek ze względu na ich cechy charakterystyczne, to podział na spółki: -osobowe; -kapitałowe. Spółki osobowe to: -spółka jawna, -spółka partnerska, -spółka k omandytowa; -spółka komandytowo-akcyjna. Spółkami kapitałowymi są: -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; -spółka akcyjna. Spółki osobowe charakteryzują się tym, że podstawę ich istnienia i działalności stanowią wspólnicy. Skład osobowy takich spółek ma zatem cechę trwałości, zaś istotnego znaczenia nabierają osobiste cechy wspólników. Wspólnicy bezpośrednio prowadzą sprawy spółki, ich prawa i obowiązki wobec spółki są równe, oni też ponoszą odpowiedzialność za jej zobowiązania. Majątek spółki stanowi wspólny majątek wspólników. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, co oznacza, że nie są one odrębnymi od wspólników podmiotami, w związku z czym w każdym przypadku (z pewnymi wyjątkami) w obrocie cywilno - i publicznoprawnym spółkę reprezentują wspólnicy. Pierwszą ze spółek osobowych należą do grupy spółek handlowych jest spółka jawna to taka, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową. Umowa spółki jawnej powinna być zawarta na w formie aktu notarialnego. Dotychczas kodeks handlowy nie zawierał tego wymogu; wystarczyło zawarcie umowy w formie pisemnej. Spółka jawna w odróżnieniu od spółki cywilnej, posiada pewne cechy właściwe osobom prawnym; może ona mianowicie nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana oraz być uznana za upadłą nie pociągając upadłości wspólników. Natomiast podobnie jak w spółce cywilnej, wspólnicy bezpośrednio prowadzą sprawy spółki i mogą reprezentować ją na zewnątrz, zaś za zobowiązania spółki odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, zarówno spółki jak i osobistym. Inną spółką osobową jest spółka komandytowa. Z kolei jest to spółka mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona. Ustawodawca w nowej regulacji nie wymaga już, by spółka komandytowa prowadziła przedsiębiorstwo w większym rozmiarze lub gospodarstwo rolne. Obecnie można więc wykorzystać spółkę komandytową jako formę jakiejkolwiek działalności gospodarczej. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz