Spółka komandytowo-akcyjna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Spółka komandytowo-akcyjna - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Spółka komandytowa akcyjna: jest spółką osobową prowadzącą przedsiębiorstwo pod własną firmą w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem. Składa się również z dwóch rodzajów wspólników, jednak więcej cech spółki kapitałowej niż spółki osobowej, mimo że jest spółką osobową.
Do powstania tej spółki potrzebny jest statut (już nie umowa). Statut opracowują i uchwalają tylko założyciele, a nie wszyscy wspólnicy. W tym przypadku założycielami są co najmniej wszyscy komplementariusze. Pozostali wspólnicy (akcjonariusze) przystępują do gotowego statutu.
Drugi element kapitałowy: do tej spółki trzeba wnieść kapitał zakładowy, którego minimum wynosi 50'000,01 PLN (ustawodawca zapomniał zmniejszyć wymagany kapitał, podczas nowelizacji ustaw o innych spółkach) - więcej niż 50'000 PLN.
Akcjonariusze otrzymują akcje za wkład.
Kapitał zakładowy pochodzi z w wkładów akcjonariuszy, którzy w zamian otrzymują akcje. Komplementariusze wnoszą wkłady na inny kapitał, np. rezerwowy.
Reprezentacja: Tylko komplementariusze, nie ma zarządu, nie ma kadencji. Mają zapewnioną funkcję.
Organy: Walne zgromadzenie (tak jak w sp. SA.). W skład walnego zgromadzenia wchodzą zawsze wszyscy wspólnicy, ale prawo głosu związane jest z akcją. Komplementariusz nie może głosować, chyba że kupi akcje i stanie się jednocześnie komplementariusze i akcjonariuszem. W najważniejszych sprawach dla spółki (np. sprzedaż nieruchomości) potrzebna jest zgoda komplementariuszy.
W spółkach, w których akcjonariuszy jest więcej niż 25, musi być rada nadzorcza , która kontroluje komplementariuszy. W skład rady nadzorczej wchodzą akcjonariusze oraz (osoby trzecie postronne). Rada nadzorcza jest wybierana przez akcjonariuszy, z tym zastrzeżeniem, że komplementariusz, który jest jednocześnie akcjonariuszem - w kwestii wyboru rady nadzorczej nie ma prawa wyborczego biernego i czynnego.
Akcjonariusz nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, chyba że:
tak samo jak w przypadku spółki komandytowej.
By przestać być akcjonariuszem wystarczy sprzedać akcje.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz