Prawo spółek

note /search

Spółki z o.o - wypracowania

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawo spółek
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2135

o. Notatka zawiera dwa pliki i porusza zagadnienia takie jak: założenie spółki z o.o., umowa spółki, kapitał zakładowy spółki, udziały, zbycie udziałów, wkłady, powołanie organów, wpis do rejestru, organy spółki z o.o., zgromadzenie wspólników, głosowanie, zaskarżanie uchwał, zarząd spółki z o.o., p...

Administracja niezespolona - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1729

administracja nie zespolona - nie podlegają wojewodzie, a jedynie składają mu roczne informacje o swojej działalności, sa to terenowe organy administracji rządowej podporządkowane właściwemu ministrowi lub centralnemu organowi adm. Publicznej, kierownicy państwowych osób prawnych i kierownicy inny...

Administracja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

.Administracja - najogólniej administracja to wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągnięcia pewnych celów. Jest to trwała, celowa i planowa. (np. adm. Domu, przedsiębiorstwa. Zakładu) . Administracja publiczna - jest to przedmiotowe ujecie administracji. jest ona postrzegana w kateg...

Czynniki kształtujące administracje publiczną - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 4424

czynniki kształtujące administracje publiczną - - kształt państwa ( ustrój, ideologie)- w zależności od ustroju państwa, inaczej wygląda jego administracja (np. większa będzie jej ingerencja w życie publiczne w państwie absolutnym, niż w liberalnym) konstytucja i wynikające z niej zasady konstytu...

Czynności przekraczające zwykły zarząd - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 798

Czynności przekraczające zwykły zarząd: Potrzebna jest uchwała, która zapada większością głosów, chyba że jest to czynność nagła - czyli taka której niedokonanie grozi niepowetowana stratą - można ja wykonać samodzielnie. (np. urlop wszystkich wspólników, jest zagrożenie powodziowe, więc trzeba szy...

Dekoncentracja administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2352

dekoncentracja adm. Publicznej - ta zasada oznacza rozproszenie kompetencji do podejmowania decyzji na rzecz większej grupy organów tego samego szczebla (decentralizacja rzeczowa) lub na rzecz organów szczebla niższego (dekoncentracja terytorialna) np. ustawowe uprawnienie organów adm. Do zawierani...

Fundacje prawa publicznego - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1456

fundacje prawa publicznego - uzyskują kapitał od państwa w celu wykonania zadań publicznych i są wyposażone we władztwo państwowe (Polska Akademia Nauk, CBOS, Zakład Narodowy imienia

Kierownictwo w administracji publicznej - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 875
Wyświetleń: 3801

kierownictwo w adm. Publicznej - w kazdej celowej strukturze organizacyjnej a tym bardziej w strukturze organizacyjnej aparatu adm. Publicznej, istnieje zrównoważony układ wewnętrzny. Prowadzi do powstania określonej hierarchii organizacyjnej i tworzenia się więzi zależności pozwala nam wyodrębnić ...

Kontrola administracji - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Kontrola administracji. Kontrola - ustalenie stanu faktycznego i porównanie rzeczywistości z zamierzeniami, ustalenie różnic i wprowadzenie zaleceń w celu usunięcia zjawisk niepożądanych. Kontroli poddawane są w granicach określonych w prawie w zasadzie wszystkie organy adm. rządowej, samorz., po...

Podział spółek handlowych - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • Prawo spółek
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1855

Podział: Publiczne prawo gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze Prawo handlowe wlicza się w prawo prywatne. Prawo handlowe dotyczy funkcjonowania przedsiębiorców, struktury oraz czynności między nimi. Treści wykładowe obejmują funkcjonowanie i struktury przedsiębiorców. (spółki, spółdzielnie, p...