Podział spółek handlowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1827
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział spółek handlowych - wykład - strona 1 Podział spółek handlowych - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Podział: Publiczne prawo gospodarcze i prywatne prawo gospodarcze Prawo handlowe wlicza się w prawo prywatne. Prawo handlowe dotyczy funkcjonowania przedsiębiorców, struktury oraz czynności między nimi.
Treści wykładowe obejmują funkcjonowanie i struktury przedsiębiorców.
(spółki, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe)
Treści wykładowe obejmują spółki. Spółki reguluje Kodeks Spółek Handlowych. W sprawach nieuregulowanych w tym kodeksie, zastosowanie znajduje Kodeks Cywilny, zwłaszcza jego część ogólna oraz zobowiązanie. Wynika z tego, że prawo handlowe jest tym samym częścią prawa cywilnego. Tym samym prawo handlowe jest prawem prywatnym.
Dwa atrybuty przy każdym przedsiębiorcy (są uregulowane w kodeksie cywilnym) : firma prokura Firma jest nazwą przedsiębiorcy art. 23 KC - dobro osobiste.
Z KC wynikają prawa przedsiębiorcy:
Każdy przedsiębiorca działa pod firmą (pod nazwą)
Każdy przedsiębiorca może mieć tylko jedną firmę, aczkolwiek wiele przedsiębiorstw.
Zasada prawdziwości (firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko; firmą osoby prawnej jest jej nazwa). Korpus i dodatek, i niezależnie od tego część obligatoryjną, część fakultatywną (Obligatoryjna to korpus; Fakultatywna to dodatek).Mogą się znaleźć również inne elementy, np. nazwa „sklep spożywczy xxx”
Firma nie może wprowadzać w błąd, np. co do pochodzenia przedsiębiorcy. Konsekwencją tego jest, że firma musi odróżniać się od innych firm na danym rynku.
Zasada ciągłości - następca prawny. Następca prawny może nadal posługiwać się dziedziczoną firmą.
Firmy nie można zbyć bez przedsiębiorstwa
Spółka cywila nie jest podmiotem, więc nie jest przedsiębiorcą. Skoro nie jest przedsiębiorcą, to nie posiada firmy.
Nazwę przedsiębiorstwa chronią przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Prokura Pełnomocnictwo handlowe. Pełnomocnikiem jest prokurent .
Prokura upoważnia do wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, za wyjątkiem zbycia nieruchomości oraz rozporządzenia przedsiębiorstwem jako całością. Do tego potrzebne jest osobne pełnomocnictwo. Można ustanowić jedną prokurę lub więcej, jednak wtedy trzeba określić czy jest to prokura samodzielna czy łączna. Zasada wspólnego działania, kilku podpisów. Prokury nie można ograniczyć ze skutkiem wobec osób trzecich, ponieważ osoby trzecie muszą mieć pewność, ze prokurowi wolno czynności X
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz