Znaczenie przedsiębiorstwa, sposoby prezentacji firmy- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Znaczenie przedsiębiorstwa, sposoby prezentacji firmy- opracowanie - strona 1 Znaczenie przedsiębiorstwa, sposoby prezentacji firmy- opracowanie - strona 2 Znaczenie przedsiębiorstwa, sposoby prezentacji firmy- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA, SPOSOBY PREZENTACJI FIRMY
Początkowo firma była regulowana w Kodeksie Handlowym, który już nie obowiązuje, od 2001 roku wszedł Kodeks Spółek Handlowych. KH nie obowiązuje już w żadnym zakresie. Firma i prokura znalazły swoją regulację w KC.
DEFINICJA FIRMY
Firma - nazwa handlowa przedsiębiorcy, który prowadzi przedsiębiorstwo (nazwa pod którą prowadzi działalność). Nazwa ta jest związana z przedsiębiorstwem, a nie z przedsiębiorcą.
FIRMY:
osoby fizycznej - KC odnosi firmę do osoby fizycznej - imię i nazwisko przedsiębiorcy. Można włączyć też pseudonim, lub inne wymyslone przez przedsiębiorcę określenie.
osoby prawnej - firmą osoby prawnej - nazwą, pod którą występuje w obrocie. Może zawierać nazwisko i imię osoby fizycznej (np. jak pomaga przy kampanii marketingowej, ale musi być PISEMNA zgoda osoby fizycznej, której nazwisko ma być zamieszczone). Mogą też stosować skróty.
ułomnej osoby prawnej - analogicznie, jak w przypadku osoby prawnej
firmy oddziału - firma osoby prawnej musi zawierać pełną nazwę tej osoby z dodatkiem „ODDZIAŁ” np. w Myślenicach (z podaniem miejscowości)
oddział ułomnej osoby prawnej - analogicznie
ZASADY FIRMY
zasada prawdziwości firmy - firma nie może wprowadzać w błąd co do przedmiotu działalności, miejsca, źródeł zaopatrzenia czy przedsiębiorcy
zasada wyłączności firmy - firma powinna odróżniać się od innych przedsiębiorstw działających na tym samym rynku
zasada jedności firmy - firma może obrać tylko jedną firmę dla oznaczenia przedsiębiorstwa (w znaczeniu przedmiotowym)
zasada ciągłości firmy - jeśli następują zmiany przedsiębiorstwa, to firma może być prowadzona dalej
- nabywca może prowadzić pod dotychczasową nazwą przedsiębiorstwo, ale musi umieścić dodatek ukazujący nabywcę (np. imię i nazwisko, lub firmę, chyba, że umowa stanowi inaczej - umowa nabycia przedsiębiorstwa).
- zmiana przez ustąpienie wspólnika, zmiana osoby fizycznej, której nazwisko było umieszczone w nazwie firmy, za jego pisemną zgodą, a w razie śmierci, za zgodą małżonka i pełnoletnich dzieci.
- w razie przekształcenia osoby prawnej - zachowanie firmy z dodatkiem zmienionej formy prawnej. Te przepisy służą zachowaniu renomy firmy.
zasada jawności firmy - umieszcza się we właściwym rejestrze firmę, lub zmianę firmy.
zasada niezbywalności - nie może być firma zbyta bez przedsiębiorstwa. Może być udzielana licencja - upoważnienie przedsiębiorstwa innego, do korzystania z firmy.


(…)

…, które wspomaga działalność firmy przy naruszeniu jej prawa:
„O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” `93
Sąd może nakazać zmianę w oznaczeniu przedsiębiorcy, zakres terytorialny tego, który łamie prawo, jeśli sąd uzna to za stosowne.
- zarządzenie sumy na czym społeczny, gdy naruszenie było czynem swiadomym (jest to sankcja cywilno prawna)
FIRMA MOŻE BYĆ CHRONIONA PRZEZ:
Prawo własności przemysłowej - ochrona…
…, lub jego wyodrębnionej części
własność nieruchomości i ruchomości, oraz prawa rzeczowe na nich określone
prawa wynikające z najmu, dzierżawy i inne prawa do korzystania z ruchomości i nieruchomości
wierzytelności
prawa wynikające z papierów wartościowych
srodki pieniężne
koncesje, licencje, zezwolenia i inne prawa administracyjne
patenty i inne prawa własności przemysłowej
majątkowe prawa autorskie i prawa pokrewne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz