ochrona prawa do firmy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
ochrona prawa do firmy - strona 1 ochrona prawa do firmy - strona 2 ochrona prawa do firmy - strona 3

Fragment notatki:

Z ta problematyka ochrony prawa do firmy wiążą się jeszcze dwie kwestie. Naruszenie prawa do firmy -ustawodawca wskazał- możliwość oceny zachowania takiego naruszyciela przez pryzmat art. 23 i art. 24 KC czyli przez pryzmat przepisów dot. ochrony dóbr osobistych. w wypadku przedsiębiorców, najczęściej osób prawnych bądź trzeciej kategorii podmiotowej, a wiec naruszenie prawa do firmy może pociągać za sobą roszczenia, o których mowa w rat 43(1) KC, ale nie można wykluczać ze konkretny przedsiębiorca niebędący osoba fizyczną, chociaż również może być osoba fizyczna, (bo art. 23 i art. 24 przewiduje ochronę dóbr osobistych i osób fizycznych i osób prawnych) może wytoczyć proces o ochronę dóbr osobistych za naruszenie dobra osobistego konkretnie sformułowanego, przykładowo w art. 23 i art. 24. ponadto nie można wykluczyć ze w przypadku naruszenia prawa do firmy mogą wchodzi przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, która przewiduje cały szereg stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji. a jeżeli zachowania określonego podmiotu nie da się podciągnąć pod któryś ze stypizowanych czynów nieuczciwej konkurencji określonych w art. Od 5 do 16 tej ustawy, to w tej ustawie jest taki przepis ogólny, który pozwala uznać dany czyn za czyn nieuczciwej konkurencji. I przy naruszeniu prawa do firmy również trzeba mieć to na uwadze czy określone zachowanie polegające bądź na zagrożeniu bądź na naruszeniu prawa do firmy nie skutkuje możliwością zastosowania przepisów czy to o chronię dóbr osobistych czy to przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 
PRZEDSIĘBIORSTWO POJECIE PRZEDSIEBIORSTWA Pojęcie przedsiębiorstwo to jest kategoria podmiotowa oraz pojęcie ` przedsiębiorstwo' może występować w 3 różnych znaczeniach. Pojęcie przedsiębiorstwo może występować w znaczeniu podmiotowym i taki charakter ma pojęcie przedsiębiorstwo, jeżeli dodamy do niego przymiotnik 'państwowy' czyli określony przedsiębiorca, który powstaje i działa w oparciu o ustawę o przedsiębiorstwach państwowych. t o jest niewątpliwie przedsiębiorstwo państwowe .
Używanie pojęcia przedsiębiorstwa w znaczeniu przedmiotowym, o którym stanowi art. 55 (1) KC - przewiduje instytucje prawną przedsiębiorstwa rozumianego w znaczeniu przedmiotowym.
Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej . Czyli zespół składników materialnych i niematerialnych w którymi w szczególności są wymienione w tym art. Elementy, ale ponieważ ustawodawca mówi w art. 55 (1) ' w szczególności ' nie jest to katalog zamknięty , ponieważ użycie przez ustawodawcę słowa ` w szczególności' wskazuje na przykładowe wskazanie elementów wchodzących w skład przedsiębiorstwa.

(…)

… dzielą się na osobowe i kapitałowe.
Spółki handlowe
Spółki osobowe spółki kapitałowe
Spółka jawna ( klasyczna spółką osobową) * spółka z o.o.
Spółka partnerska * spółka akcyjna( klasyczna spółka)
Spółka komandytowa
Spółka komandytowo-akcyjna Spółki osobowe: (to są wszystkie spółki osobowe handlowe regulowane przepisami ksh, i należące do trzeciej kategorii podmiotowej żadna z nich nie jest osoba prawna…
…, brak należytej staranności powoduje zwolnienie zbywcy od odpowiedzialności.
PROKURA
Instytucja prokury pojawiła się po zmianach legislacyjnych ustawa zmieniająca KC w 2003 r., bo wcześniej prokura była przedmiotem regulacji kodeksu handlowego z 1934 r. co miało ten skutek, ze umiejscowienie prokury w tamtym akcie prawnym powodowało podmiotowy zakres jej ograniczenia / zastosowania do tych podmiotów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz