Kontrola administracji - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kontrola administracji - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Kontrola administracji. Kontrola - ustalenie stanu faktycznego i porównanie rzeczywistości z zamierzeniami, ustalenie
różnic i wprowadzenie zaleceń w celu usunięcia zjawisk niepożądanych. Kontroli poddawane są
w granicach określonych w prawie w zasadzie wszystkie organy adm. rządowej, samorz., podmioty
społ., gosp., jak również obywatele. Wyróżniamy kontrolę:
• zewnętrzną (kiedy podmiot kontrolujący znajduje się poza strukturą p. kontrolowanego)
• wewnętrzną
• podejmowaną z urzędu
• na wniosek (instancyjną)
• wstępną, faktyczną i następczą
• parlamentarną, prezydencką, sądową, prokuratorską
• kontrolę NIK, Rzecznika Praw Obywatelskich
• TK
• społeczną (w tym medialną)
Typy kontroli:
• inspekcja - naoczne stwierdzenie jakiegoś faktu, bezpośrednia obserwacja danego podmiotu
• lustracja - ocena stanu rzeczywistego lub wyników określonego działania
• rewizja - sprawdzenie słuszności dokonanych już czynności (najczęściej finansowa)
wizytacja - ocena całokształtu działalności kontrolowanego podmiotu
• nadzór - prawo wydawania poleceń i dyrektyw mających na celu zmianę kierunku
działania, pojęcie szersze, niż kontrola
Kryteria kontroli:
- legalności
- celowości - ocena działań podjętych do osiągnięcia zamierzonego efektu
- rzetelności - ocena staranności, dobrej woli, uczciwości, solidności... (w tym ocena
pracowników)
- gospodarności - stosunek poniesionych kosztów do efektów
Cechy kontroli:
➢ bezstronna - jednostka kontrolująca nie powinna ponosić odpowiedzialności za działania j.
kontrolowanej
➢ fachowa - kontrolujący powinien być ekspertem w dziedzinie przez niego kontrolowanej
➢ efektywna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz