zagadnienia wstepne i wymagania - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zagadnienia wstepne i wymagania - omówienie - strona 1 zagadnienia wstepne i wymagania - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

KONTROLA ADMINISTRACJI - system podmiotów, które kontrolują innych, może być nim organ administracji publicznej. Kontrola:
-wewnątrzadministracyjna
-zewnątrzadministracyjna
Administracja jest kontrolowana i sama może być podmiotem kontrolującym.
KONTROLA - sprawdzenie, stwierdzenie pewnych stanów faktycznych i ocena tych stanów, sprawdzenie działalności, osoby kontrolowanej. Zjawisko powszechne, codzienne, badane w sposób interdyscyplinarny, w każdej dziedzinie.
Badana w 2 ujęciach:
1)ujęcie prakseologiczne- ujęcie organizacji, kierowania pracy, nauki o administracji (nie jest nauką prawniczą, bada rzeczywistość prawniczą)
2)ujęcie normatywne - kontrola jest regulowana prawem, badają ją nauki prawne w szczególności nauka prawa administracyjnego, czerpią wiedzę na temat zjawiska kontroli ale odnoszą to do obowiązujących przepisów prawnych.
Kontrola wewnątrz administracji, sprawowana wobec organów jednostek samorządu terytorialnego.
2 ZNACZENIA KONTROLI:
1)funkcjonalnym - uprawnienia i obowiązki kontrolera i podmiotu kontrolowanego, kontrola jako ciąg działań i czynności.
2)ustrojowym - organizacyjnym, jakie podmioty kontrolują administrację, z jakich typów podmiotów się składa, należy pokazać system organizacyjnych organów kontroli, które kontrolują administrację:
-kontrola zewnętrza- pochodząca od organów niezależnych administracji
-kontrola wewnętrzna - rozpada się na kilka podtypów, sprawowana wobec administracji przez administrację
-kontrola sądownicza
-kontrola instancyjna
-kontrola w samorządzie terytorialnym
PROGRAM ZAJĘĆ:
1)administracja publiczna jako system podmiotów kontrolujących i kontrolowanych
2)teoria kontroli (definicja kontroli, zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli, funkcje i kryteria kontroli, formy kontroli, terminy oznaczające kontrolę, procedury kontrolne, kontrola kontroli)
3)prezentacja wybranych organów kontroli wykonywanej wobec administracji publicznej, typu NIK, TK, TS, kontrola wewnątrzadministracyjna)
AKTY NORMATYWNE - źródła prawa. 1)Konstytucja RP
2)Ustawy zwykłe (ustawa o NIK, TK, RPO, RPD, Trybunał Stanu, o ustawach, które tworzą instytucje kontrolne i które maja uprawnienia do kontroli administracji)
3)KPA dział VIII - SKARGI I WNIOSKI
LITERATURA:
Jacek Jagielski - Kontrola administracji Publicznej, Lexis Nexix III wydanie, Warszawa 2012
-prawo administracyjne - kontrola administracji, np. ochendowski, wierzbowski, leoński
ZALICZENIE:
-przygotowanie pisemnego opracowania na temat problematyki programowej


(…)

…:
-przygotowanie pisemnego opracowania na temat problematyki programowej
-3 zagadnienia na egzaminie, 4 praca domowa na 2 strony do świąt Bożego Narodzenia. ZALICZENIE 16.01.2012 - w godzinach zajęć, 1)pojęcie kontroli
2)organy niezależne od administracji kontrolujące administrację
3)co to jest kontrola społeczna
czas max 30 min tytuł pracy domowej:
Kontrola wykonywana przez... Podstawy prawne tego organu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz