Nauka o administracji - wykład 7

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1575
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nauka o administracji - wykład 7 - strona 1 Nauka o administracji - wykład 7 - strona 2 Nauka o administracji - wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Nauka o administracji 18.01.2011
KONTROLA ADMNINISTRACJI PUBLICZNEJ
kontrola - jedna z form działania administracji publicznej, teoria organizaji kierowania.
1)kierowanie - powodowanie aby inni postępowali zgodnie z wolą kierującego, element, termin opisujący relację przełożony - podwładny
2)nadzór - relacja między podmiotem podporzadkowanym a nadrzędnym w układzie samodzielności decentralizacji, odzidziaływanie włądcze, decyzyjne na warunkach opisanych w normie prawnej, element kierowania, ten kto nadzoruje jednak nie kieruje, nadzór występuje wewnątrz administracji publicznej ale również, gdy administarcja odziałuje na wolnego obywatela, kontroluje go jeżeli uważa że nie przestrzega prawa może podjąć czynności władcze jeżeli prawo na to zezwala,
3)koordynacja - harmjonizowanie, uzgadnianie działań, forma więzi organizacyjnej występującej w kierowaniu i nadzorze, jeżeli ktoś jest koordynatorem to nie nadzoruje i nie kieruje
4)kontrola- zespół czynności porównanie stanu rzeczywistego z wzorcem i wyciągnięcie odpowiednich wnioskó, kontrola wewnątrz adm [jeden podmiot kontroluje inny], ale również adm może kontrolować obywateli, społeczeństwo
5)wspóldziałanie- wspólne realizowanie zadań, realizowanie ic przez adm z obywatelami [odmiany wolontariatu i różnego rodzaju organizaji pożutyku publicznego], To wszystko reguluje prawo administracyjne, dla nas najważniejsze są kierowanie, nadzór i kontrola. Kierownik musi realizować cykl kierowniczego działania, odmiana cyklu zorganizowanego działania. Elementem cyklu zorganizowanego działąnia jest kontrola, Kontrolują nas również czynniki zewnętrzne. Kontrola i ukłąd kierowniczy - kierownik uzmysławia sobie co ma zrobić jego zespół ludzi, pozyskuje luzi, materialne wyposażenie, dzieli zadania i elementem tego cyklu kierowniczego działąnia jest kontrola sprawoana przez kierownika nad zespołem ludzkim.
Administarcjia adm w sferze wewnętrznej - praca adm która musi być kontroowana, bez kontroli adm nie funkcjonuje sprawnie. Adm uzmysławia sobie swoje zadania, planuje i musi być kontrolowana. Termin kontrola jest tożsamy z tym pojęciem. W zorcem dla realizacji zadań publicznych przez adm est prawo - porónujemy działąnie adm z normami prawnymi, któe wskazują w jaki sposóbn, w jakich terminach adm powinna realziować swoje działania. Nazwy własne w postaci nadzoru - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego [elementem nadzoru jest kontrola, interweniuje władczo, wydaje decyzje] Słowo nadzór kojarzy bsię z zależnością między organami.
Więszość organów kontrolujących nosi nazwy inspekcji. Innym terminem jest lustracja - kontrola dokumentów , przedmiotów. Wizytacja - fizyczna obecnośc kontrolorela w podmiocie kontrolowanym, który na miejscu dokonuje kontroli.


(…)

… obywatelskich, nie broni interesu publicznego
-kontrola prokuratorska - ochrona praw publicznych, interesów publicznych
ADM publiczną kontrolują organy typu pozarządowego:
-nie wchodzące w skład Rady Ministrów podporządkowane Sejmowi
*Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - kontrola administrowaniem danych osobowych
*Państwowa Inspekcja Pracy
KONTROLA SĄDOWA NAD DZIAŁALNOŚCIĄ ADM PUBLICZNEJ:
-kontrola…
… terytrialnego nie ma organu zwierzchniego, są organy nadzowru [Regionalana Izba OBRACHUNKOWA itp.] - bo jest to decentralizacja, samodzielność. Trzeba było zapewnić II inst. powołano Samorządowe Kolegium Odwoławcze. EGZAMIN:
-co to jest adm publiczna, jak jest zbudowana [w kilku ujęciach] występuje w każdej pojedynczej instytucji = adm wewnetrzna instytucji adm wew w panstwie = adm publiczna
adm publ…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz