Definicja prawa administracyjnego - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 329
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicja prawa administracyjnego - omówienie (I sem) - strona 1 Definicja prawa administracyjnego - omówienie (I sem) - strona 2

Fragment notatki:

PRAWO ADMINISTRACYJNE:
prawo - zespół norm pochodzących od państwa [współcześnie jest to zespół norm dwustronnie wiążących, czyli takich ktróe mają znaczenie zarówno dla tego kto je ustanowił jak dla tego do kogo jest skierowana], regulujących określoną dziedzinę życia, konkretnie stosunki międzyludzkie, zabezpieczony systemem sankcji.
Prawo dzielimy na gałęzie, kryterium tego podziału może być różnorodne: wg relacji - relacja pozioma między podmiotami, inaczej mówiąc są one sobie równorzędne np..: prawo cywilne, bądź relacja pionowa jak w przypadku prawa administracyjnego, przedmiot regulacji: wyróżniamy prawo cywilne, karne, handlowe, finansowe.
→ wiele ujęć i definicji prawa administracyjnego;
→ trudności w jego zdefiniowaniu wynikają z tego, że normy prawa administracyjnego są skierowane do dwóch różnych grup adresatów:
z jednej strony do podmiotów administracji publicznej
-z drugiej zaś do obywateli i ich zrzeszeń
→ normy te różnią się:
przedmiotem [treścią] regulacji prawnej i
mechanizmami regulacji
→ podkreślić jednak należy dwie cechy wspólne:
publicznoprawny charakter norm tego prawa
Inaczej 2 zasadnicze podejścia do określenia charakteru i treści pojęcia prawa adm:
-przez odwołanie się do administracji publicznej będącej adresatem norm prawnych oraz jej działalności jako przedmiotu regulacji prawnej
-przez odwołanie się do obywatela [jednostki] będącego adresatem norm prawnych i jej sytuacji w państwie jako przedmiotu regulacji prawnej
Definiowanie przez odwołanie się do adm publ. [ujęcie pierwsze]
*Ujęcie klasyczne i dominujące w nauce polskiego prawa adm.
*prawo adm to:
-zespół norm prawnych
-zaliczanych do prawa publicznego
-regulujących organizację adm publ oraz
-regulujacych jej działalność w sferze wewnętrznej [czyli wewnątrz struktur organizacyjnych podmiotw administratujących i ich systemów]
*wymaga odpowiedzi na pytanie czym jest adm:
-w znaczeniu podmiotowym
-w znaczeniu przedmiotowym
*wymaga rozróżnienia norm prawncyh na podstawie któych adm prowadzi powierzoną działalnośc:
-niektóre funkcje realziowane są na podstawie nor prawa cywilnego
-inne na podstawie norm prawa karnego
*często w tym ujęciu definicję uzupełnia się dodatkowymi kryteriami np.:
-podkreśla się, że cxecha prawa adm. są swoiste formy działania administracji
-że jest ono podstawą nawiązania stosunku administracyjnoprawnego
-że związane jest z możliwością użycia przymusu państwowego
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz