Prawo procesowe - omówienie(I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2716
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo procesowe - omówienie(I sem) - strona 1 Prawo procesowe - omówienie(I sem) - strona 2

Fragment notatki:

Prawo administracyjne procesowe- jeden z trzech działów prawa administracyjnego w ujęciu klasycznym; treść pojęcia prawa administracyjnego procesowego zależy od przyjętych założeń teoretycznych dotyczących sposobu rozumienia pojęcia prawa administracyjnego- możliwe jest wąskie lub szerokie rozumienie prawa administracyjnego procesowego;
-jeżeli prawo administracyjne= prawo materialne przyznające kompetencje do stosowania prawa to prawo administracyjne procesowe będzie rozumiane wąsko jako:
zbiór norm prawnych regulujących postępowanie administracyjne(tryb stosowania norm prawa administracyjnego materialnego);
postępowanie egzekucyjne w administracji(tryb przymusowej realizacji obowiązków z zakresu administracji publicznej);
w takim ujęciu definicja prawa administracyjnego procesowego obejmuje:
część norm procesowych, które nie są funkcjonalnie powiązane ze stosowaniem prawa administracyjnego procesowego;
są to normy, które regulują tryb przymusowej realizacji obowiązków wynikających z innych źródeł niż decyzja administracyjna;
aby zapewnić spójność pojęciu prawa administracyjnego procesowego w wąskim ujęciu należałoby je ograniczyć do norm regulujących tzw. jurysdykcyjne postępowanie administracyjne, wyłączając z jego zakresu normy prawne postępowanie egzekucyjne w administracji;
-przy założeniu, że prawo administracyjne reguluje działalność administracji publicznej, prawo administracyjne procesowe będzie zdefiniowane w szeroki sposób jako zbiór norm prawnych regulujących tryb tej działalności; definicja ta jest za szeroka więc eliminujemy normy procesowe regulujące tryby realizacji przez administrację norm prawa cywilnego oraz procesowych regulujących tryby realizacji norm prawa karnego; w efekcie prawo administracyjne procesowe to:
zbiór norm prawnych regulujących zróżnicowane procedury prowadzone przez organy administracji publicznej z wyłączeniem procedur prowadzących do podjęcia przez organy działań w formach cywilnoprawnych oraz procedur prowadzących do wymierzenia kary; czyli reguluje: procedury prawotwórcze w administracji publicznej;
procedury stosowania prawa administracyjnego;
procedurę wydawania zaświadczeń;
procedurę rozpatrywania skarg i wniosków;
procedury rozstrzygania przez organy administracji publicznej sporów kompetencyjnych;
procedury kierowania działalnością podmiotów hierarchicznie podporządkowanych w administracji;
procedury wykonywania nadzoru i kontroli;
procedury koordynacji działań administracji publicznej;
Przedmiot regulacji prawa administracyjnego procesowego:
-reguluje obowiązki i uprawnienia uczestników postępowania administracyjnego i kwestie związane z tym postępowaniem;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz