Definicje prawa administracyjnego- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1246
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje prawa administracyjnego- wykład 3 - strona 1 Definicje prawa administracyjnego- wykład 3 - strona 2 Definicje prawa administracyjnego- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Prawo administracyjne - wykład 3. (zastępstwo).doc
DEFINICJE PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
Definicja prawa administracyjnego w nauce niemieckiej
Prawo administracyjne w tym ujęciu normuje ustrój administracji publicznej, a także swoiste formy, w których organy te regulują władczo uprawnienia obywatela (decyzje administracyjne).
System norm prawnych, które w specyficzny sposób obowiązują administrację - działalność administracji, postępowanie administracyjne i organizację administracji.
Definicja w prawa administracyjnego w nauce francuskiej
Funkcją prawa administracyjnego jest społeczne działanie, czyli wykonywanie zadań w interesie ogólnym, nazywane służbą publiczną (service public).
Definicja prawa administracyjnego w nauce polskiej
Dział publiczno - prawnego wewnętrzno - państwowego porządku, obejmujący w szczególności ogół hierarchicznie zbudowanych norm, odnoszących się do ustroju i aktywności administracji, a w zasadzie stosowanych względnie nadto i stanowionych przez nią, z dwustronną mocą obowiązywania, twórczo (na podstawie ustaw administracja może wydawać, rozporządzenia, zarządzenia, uchwały - sama może kreować, ale w pewnych wyznaczonych granicach), ale w granicach tego porządku i pod bezstronną kontrolą zachowania tych granic
Stefan Langrod
Prawo administracyjne dotyczy administracji publicznej (pojętej jako dziedzina kultury społecznej) i jest dla niej swoiste, tj. obejmuje to, co jest wytworzone właśnie dla organizacji działania administracji publicznej, a nie zarazem dla innych dziedzin kultury społecznej
Franciszek Longchamp
Prawo administracyjne to uporządkowany zbiór norm prawnych, których racją obowiązywania jest bezpośrednio realizacja przez podmioty administrujące wartości wyróżnianych ze względu na dobro wspólne.
Zbigniew Cieślak
CECHY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO:
Jest to część prawa publicznego
W przeciwieństwie do prawa cywilnego
Ulepian: Publicum ius est quo ad statum rei Romanae spsctat, privatum quo ad singulorum utilitatem
Stosunek w prawie administracyjnym jest zawsze nie równorzędny - administracja publiczna kreuje jakąś decyzję → my jako obywatele nie możemy brać udziału w jego kształtowaniu; sankcja jest tym, co wskazuje, że stosunek między stronami jest nie równorzędny
Ma charakter prawa bezwzględnie obowiązującego - ius Mogens
Niezależnie od woli stron (administracja wydając decyzję jest bezwzględnie związana prawem)
Dodatkowo organ jest zobowiązany do konkretnego działania


(…)

…. 104 § 1 KPA
MATERIALNE → reguluje prawa i obowiązki adresatów działań administracji publicznej; jest to najbardziej rozległa część prawa administracyjnego, nie jest skodyfikowana; CO?
Np. prawo wodne, prawo ochrony środowiska, zmiana imienia i nazwiska.
II.
WEWNĘTRZNE → jeżeli prawo administracyjne jest tylko w ramach administracji publicznej i nie wychodzi poza tę administrację publiczną, np…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz