Kontrola administracji

note /search

Kontrola państwowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Łódzki
 • Kontrola administracji
Pobrań: 476
Wyświetleń: 5285

Wykład II 15.X.2011r. Cechą charakterystyczną w drugim tego słowa znaczeniu i kontroli w trzecim tego słowa znaczeniu jest to że jest to kontrola zinstytucjonalizowana a więc może to być kontrola społeczna czyli tzw. kontrola obywatelska. Jest to kontrola zinstytucjonalizowana która wykonywana jes...

Kontrola administracji ćwiczenia

 • Kontrola administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2436

Ma ona 12 stron. Można w niej odnaleźć takie zagadnienia jak: cele kontroli skarbowej, organizacja kontroli skarbowej, izby skarbowe, tryb postępowania, odpowiedzialność konstytucyjna. Kontrola administracji   1.      Uchwalenie ustawy z 28...

Źródła kontroli - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 868

Źródła kontroli: W stosunkach interpersonalnych Autorytet -- poddajemy się autorytetu aby kontrolował nas, udzielał rad, organizacja nieformalna przewódca - ma uprawnienia kontrolne państwo władza prawo - podstawowe źródło kontroli, instytucje kontrolują, bo przepisy przyznają im prawo do tego. S...

Administracja kontrolująca - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 763

ADMINISTRACJA PUBLICZNA KONTROLUJĄCA - kompetencje organów w sferze zewnętrznej → jednostki: obywatele, osoby fizyczne, stowarzyszenia, fundacje, zakłady itp. w tej sytuacji również może występować organ administracji publicznej. Podlegają prawu powszechnemu przez co podlegają obowiązkom. Ustawa - ...

Inspekcja ochrony środowiska - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

Praca zaliczeniowa z przedmiotu: Kontrola administracji Temat pracy: Kontrola podmiotów wykonywana przez Państwową Inspekcję ochrony środowiska. Inspekcja ochrony środowiska jest organem powołanym do kontrolowania realizacji ...

Kontrola administracji publicznej - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 896
Wyświetleń: 3045

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ AP jest kontrolowana w sferze wewnętrznej działania administracji, w sferze pojedynczego urzędu i wewnątrz całego systemu administracji. Jeden organ kontroluje inny organ, ta kontrola wewnętrzna ma 3 podstawowe rozwiązania: Kontrola w trybie kierowania - stosunek ...

Kontrola administracyjna - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1225

GIODO: -kontrola państwowa, niezależna od podmiotów administracji publicznej -z jednej strony jest to kontrola zewnętrzna podlega bezpośrednio sejmowi, nie wchodzi w skład struktury rządowej, jest organem adm publicznej gdy wydaje decyzje indywidualne dotyczące

Kontrola KRRIT i prokuratura - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

PROKURATURA: -prokuratorska kontrola w stosunku do administracji publicznej od 2009r. niezależna -reguluje ustawa o prokuraturze, zmiana procesowa w 2009 zmieniła organizację prokuratury -prokurator jest niezależny od administracji ...

Kontrola NIK - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1477

NIK: -kontrola państwowa, zewnętrzna, niezależna -art. 202 konstytucji, naczelny organ kontroli państwowej -podlega sejmowi, działa na zasadach kolegialności -może koordynować ...

Kontrola PIP - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • Kontrola administracji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

PIP: -niezależna, zewnętrzna, państwowa -zewnętrzna ze względu na więzi organizacyjne, podlega sejmowi -pełni funkcje administracyjne -organ administracji pozarządowej, ale państwowej -instytucja szczególna, jak GIODO i KRRiT -nie jest włączona do adm rządowej -kontroluje wszelkie podmioty pr...