kontrola PIP - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontrola PIP - omówienie - strona 1

Fragment notatki:

PIP:
-niezależna, zewnętrzna, państwowa
-zewnętrzna ze względu na więzi organizacyjne, podlega sejmowi
-pełni funkcje administracyjne
-organ administracji pozarządowej, ale państwowej
-instytucja szczególna, jak GIODO i KRRiT
-nie jest włączona do adm rządowej
-kontroluje wszelkie podmioty prywatne państwowe samorządowe, wszystkie te które zatrudniają pracowników
-posiada kompetencje z zakresu kontroli przestrzegania prawa materialnego , kontroluje pracodawcę jeśli stwierdzi wadliwe działania to może wydać decyzję administracyjną przywracająca prawidłowe funkcjonowanie instytucji -nadzór w znaczeniu materialnym -ustawa z 2007 o państwowej inspekcji pracy , a teraz tj, z 2012 r.
-struktura: Główny inspektor pracy i Okręgowy inspektor pracy a do pomocy Główny Inspektorat pracy i Okręgowy Inspektorat pracy
-Główny inspektor składa coroczne sprawozdania sejmowi ze swojej działalności, składa wnioski dotyczące poprawy warunków BHP, warunków pracy, zatrudnienia, urlopów, świadczeń pracowniczych, zatrudnienia młodocianych, niepełnosprawnych, bada legalność zatrudnienia, posiada kompetencje dotyczące minimalizacji zagrożeń bezpieczeństwa w zakładach pracy, przestrzeganie przepisów UE, wydaje decyzje jeśli stwierdzi wady w funkcjonowaniu zakładu pracy pod nazwą - nakaz usunięcia stwierdzonych uchybień, nakaz wstrzymania robót budowlanych, nakaz wypłaty zaległych wynagrodzeń
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz