kontrola administracji publicznej - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 721
Wyświetleń: 2667
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontrola administracji publicznej - omówienie - strona 1 kontrola administracji publicznej - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

KONTROLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
AP jest kontrolowana w sferze wewnętrznej działania administracji, w sferze pojedynczego urzędu i wewnątrz całego systemu administracji. Jeden organ kontroluje inny organ, ta kontrola wewnętrzna ma 3 podstawowe rozwiązania:
Kontrola w trybie kierowania - stosunek przełożony podwładny, kontrola jest elementem kierowania, podporządkowania hierarchicznego, przełożony kontroluje podwładnego w urzędzie, organ nadrzędny kontroluje organ podporządkowany, rzecz dotyczy administracji rządowej.
Kontrola w trybie nadzoru w układzie zdecentralizowanym, organy są samodzielne organ wyższy nie może kierować organem niższym nie jest podporządkowany bezpośrednio, jest samodzielnym i wówczas oddziaływanie wyższego organu nad niższym nosi nazwę nadzoru.
Kontrola działalności jednego organu przez drugi gdy jeden jest podporządkowany prawu powszechnemu.
KONRTROLA WEWNĘTRZNA:
a) kontrola resortowa - wewnątrz danego resortu (działu administracji) bądź wewnątrz grupy takich organów. b) kontrola międzyresortowa - kontrola, gdy organ występuje w sytuacji jednostki, np. minister skarbu i ministerstwo skarbu nie mają nic wspólnego z państwową inspekcją pracy - mimo to 2 organ ma prawo kontrolować pierwszy.(inspekcja, nadzór, dozór techniczny)
c) kontrola instancyjna - wiąże się z problematyką stosowania prawa, czyli z wydawaniem decyzji administracyjnych, w I instancji wydają organy najniżej położone (wyjątek → koncesja wydawana przez ministra). W Polsce zasada dwuinstancyjności. Zaskarżenie do organu II instancji, który kontroluje działalność organu I instancji, dotyczy to decyzji nieostatecznych. Gdy nie złożę odwołania, (mam na to 14 dni) → wniosek o postępowanie nadzwyczajne, sprawa ponownie rozpatrywana. Musimy wejść na grunt procedury administracyjnej → postępowanie administracyjne.
Drugi typ kontroli administracji → kontrola zewnętrzna, kontrola sprawowana w stosunku do administracji publicznej, wykonywana przez podmioty nie należące do systemu administracji publicznej, podmioty od niej niezależne.
Kontrola zewnętrzna jest kontrolą państwową, wykonywaną w imieniu państwa i kontrola społeczna, obywatelska, wykonywana przez nas, obywateli, media, podmioty całkowicie niezależne od administracji.
Kontrola państwowa jest sprawowana przez:
-sejm - kontrola parlamentarna
-senat - kontrola parlamentarna
-prezydenta RP - kontrola prezydencka
-NIK - niezależny organ kontroli państwowej
-RPO -RPD
-Rzecznik Praw Pacjenta
-Kontrola prokuratorska
-GIODO - Generalny inspektor danych osobowych
-Państwowa inspekcja pracy
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz