system kontroli - omówienie (I sem)

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
system kontroli  - omówienie  (I sem) - strona 1

Fragment notatki:

KONTROLA ADMINISTRACJI KONTROLA WEWNĘTRZNA
o charakterze funkcjonalnym - związana ze sprawowaniem funkcji kierowniczej, względem podwładnych, samokontrola - w większych jednostkach organizacyjnych wyodrębnia się specjalne komórki kontroli np. komisje rewizyjne
instytucjonalna - dokonywana przez specjalnie powołane organy
kontrola resortowa - wykonywana w ramach struktury organizacyjnej resortu, wówczas gdy organ kontrolujący i kontrolowany podporządkowane są temu samemu naczelnemu lub centralnemu organowi administracji rządowej
kontrola instancyjna - jest najczęściej formą wykonywania kontroli resortowej, wiąże się często z wykonywaniem funkcji nadzoru
kontrola międzyresortowa - o pełnym zakresie międzyresortowym: kontrola skarbowa, Państwowa Inspekcja Sanitarna , Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Handlowa; o ograniczonym zakresie międzyresortowym: Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Weterynaryjna, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych…
kontrola prokuratorska
kontrola regionalnych izb obrachunkowych nad jednostkami samorządu terytorialnego
KONTROLA ZEWNĘTRZNA
kontrola parlamentarna Rada Ministrów (odpowiedzialność polityczna), ministrów i podległych im podmiotów; komisje sejmowe - ministrowie, kierownicy centralnych organów państwa, innych urzędów i instytucji państwowych
kontrola państwowa - NIK
kontrola sądów i trybunałów kontrola sprawowana przez rzecznika Praw Obywatelskich - art. 208 Konstytucji, opieka/ochrona jednostki przed nielegalnym działaniem państwa ( stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Kontroluje a także podejmuje stosowne czynności jeśli stwierdzi, że z powodu celowego działania lub zaniechania przez organa, organizacje albo instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela nastąpiło naruszenie prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej); uczestniczy w różnych postępowaniach - karne, cywilne, administracyjne; *wnioskuje o wszczęcie postępowania (inicjator), *może się przyłączyć do postępowania, włącza akces - na prawach strony, *przed sadami administracyjnymi - występuje ze skargą, nie uczestniczył w postępowaniu administracyjnym, ale może wnieść skargę (dłuższy termin-6 miesięcy); posiada immunitet, apolityczny, patrz Prezes Nik kontrola sprawowana przez pozaadministracyjne organy państwa - Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Danych Osobowych, Państwową Inspekcje Pracy kontrola społeczna
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz