Rzecznik Praw Pacjenta

note /search

Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Prawo wobec nowych technologii medycznych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330

leków, narkotyków, alkoholu) •Postulat ten w prawie polskim: •Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw...

Całość

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 1540
Wyświetleń: 3395

przez świadczeniodawce, z którym NFZ podpisał umowę przysługuje skarga do rzecznika praw pacjenta NFZ (W centrali NFZ...

Polityka ludnościowa

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • Polityka ludnościowa
Pobrań: 525
Wyświetleń: 5019

pielęgniarek i położnych -- Biura Praw Pacjenta -działającego przy Ministrze Zdrowia -- Rzecznika Praw Pacjenta...

Zdrowie publiczne

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Zdrowie publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

WSZiB ZARZADZANIE W OCHRONIE ZDROWIA Lucyna Przewoźniak ZDROWIE PUBLICZNE wybrane zagadnienia Wszelkie prawa zastrzeżone KRAKÓW Materiał udostępniany indyw idualnie wyłącznie przez Autorkę. Zgodnie z ustawą o ochronie praw autorskich; USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawa...

Ochrona praw człowieka - wykłady

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 700
Wyświetleń: 2128

OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA - dr Agnieszka Demczuk WYKŁAD NR 1 (13.10.2009 r. ) Fazy tworzenia katalogu praw człowieka: faza idealizacji - określenie, sprecyzowanie idei faza konceptualizacji - tworzenie koncepcji, bardzo sprecyzowane faza jurydyzacji : a) po zytywizacja - stworzenie pozytywnego program...