Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej - strona 1 Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej - strona 2 Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej - strona 3

Fragment notatki:


WYKŁAD 22.10 Artykuły 5 i 9 Konwencji Bioetycznej Postanowienia konwencji o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej: ARTYKUŁ 5 (postanowienia ogólne):
•Nie można przeprowadzić interwencji medycznej bez swobodnej i świadomej zgody osoby jej poddanej
•Przed dokonaniem interwencji osoba jej poddana otrzyma odpowiednie informacje o calu i naturze interwencji, jak również jej konsekwencjach i ryzyku
•Osoba poddana interwencji może w każdej chwili swobodnie wycofać zgodę
•Oświadczenie / zgoda która jest nieświadome jest nieważne. Aby pacjent mógł wyrazić skutecznie zgodę musi być świadomy (nie będąc pod wpływem leków, narkotyków, alkoholu)
•Postulat ten w prawie polskim:
•Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
•Ustawa o zawodach lekarza i dentysty
•Zgoda oznacza że pacjent przyjmuje i akceptuje ewentualne niepowodzenie. Ale akceptuje tylko taką sytuację gdy niepowodzenie jest niezawinione przez lekarza. Pacjent wyrażając zgodę niejako przejmuje na siebie niezawinione przez lekarza ryzyko zabiegu medycznego.
ARTYKUŁ 9:
•Należy brać pod uwagę wcześniej wyrażone życzenia pacjenta co do interwencji medycznej, jeżeli w chwili jej przeprowadzania nie jest on w stanie wyrazić swojej woli.
Pacjent może wyrazić zgodę lub sprzeciw wobec interwencji medycznych
Znaczenie oświadczeń pro futuro - na przyszłość: •Oświadczenie testatora - skutek czynności mortis causa
•Upoważnienie pełnomocnika do dokonania w przyszłości czynności prawnej
•Czynności upoważniające mortis causa
•Możliwość zastrzeżenia warunku lub terminu
•Oświadczenie przez które człowiek wyraża wolę decydowania o własnej sytuacji zdrowotnej zwykle w postaci sprzeciwu wobec interwencji medycznych w przyszłości (nie zgadzam się na podejmowanie pewnych czynności zanim jeszcze zrealizował się stan, żeby takie czynności podjąć)
Zgoda antycypacyjna (można działać w zakresie zgody, ale nie dalej) : •Lekarz informuje pacjenta że w trakcie wykonywania zabiegu mogą wystąpić sytuacje których nie da się w danym momencie przewidzieć. Pacjent podejmuje decyzje i udziela niejako warunkowo zgody na opisane przez lekarza czynności medyczne
Oświadczenie pro futuro sensu stricto: •Na wypadek utraty świadomości lub swobody
•Deklaracja wyrażona przez człowieka odpowiednio wcześniej, że człowiek ten, w wypadku sytuacji w których potencjalnie by się znalazł, nie zgadza się na interwencję medyczną
W przypadku zgody antycypacyjnej pacjent dostawał informacje od profesjonalnego podmiotu. A w przypadku oświadczeń pro futuro sensu stricto człowiek podejmuje zupełnie niezależną decyzję bez informacji od specjalisty.


(…)

… w takich sytuacjach podejmują osoby bliskie, mieszkające z pacjentem
•Prawo polskie - gdy pacjent nie ma przedstawiciela ustawowego decyzję w sprawie podjęcia interwencji medycznej podejmuje sąd opiekuńczy. Chyba że dotyczy do sytuacji zagrożenia życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia decyzję podejmuje lekarz po konsultacji z innym lekarzem
Testament życia
•Oświadczenie sporządzone przez pacjenta w wypadku utrary przytomności, świadomości, śmierci
Argumenty ZA testamentem życia:
•Poszanowanie autonomii człowieka
•Respektowanie wcześniej wyrażonej woli
•Poszanowanie konwencji o ochronie praw człowieka i godności jednostki (art. 9)
•CK 155/05 - postanowienie SN z 27.10.2005 - przetoczenie krwi świadkowi jehowy
Argumenty PRZECIW:
•Ryzykowna sytuacja lekarza, który musi oceniać…
… szczególnej formy oświadczeń pro futuro
•Oświadczenia złożone w obecności notariusza i świadków
•Notatka noszona np. w portfelu lub specjalna bransoletka z napisem "nie reanimować"
•Forma szczególna i obowiązek rejestracji w odpowiednim państwowym rejestrze
•Rodzi to jednak pewne problemy, związane z możliwością zmiany decyzji pacjenta w każdej chwili
Dyskusja ma temat:
•Lekarz nie ma obowiązku podejmowania…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz