Eksperyment medyczny, aspekty prawne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1141
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksperyment medyczny, aspekty prawne - wykład - strona 1 Eksperyment medyczny, aspekty prawne - wykład - strona 2 Eksperyment medyczny, aspekty prawne - wykład - strona 3

Fragment notatki:


Aspekt prawny Eksperymentu medycznego na człowieku nie można prowadzić bez uzyskania od niego dobrowolnej i wyrażonej w sposób świadomy zgody ("świadoma zgoda").
Aspekt etyczny Potrzeba uzyskania zgody od uczestnika eksperymentu medycznego wynika z poszanowania godności człowieka - uczestnika eksperymentu.
Zastrzeżenia i problemy wiążące się z uzyskaniem zgody: - niedostateczny poziom wiedzy (badaczy i lekarzy) dot. prawa, etyki
- unikanie dodatkowej pracy (po stronie badacza czy lekarza
- przekonanie o posiadaniu doskonałej kompetencji w danej dziedzinie
- niechęć poddawania się ocenie przez innych
- niedostrzeganie różnic pomiędzy aspektami naukowymi a etycznymi eksperymentów medycznych
Proces uzyskania zgody jest: - pracochłonny, bo wymaga masy papierów do wypełnienia (np. zgoda dyrektora placówki)
- czasochłonny (komisja bioetyczna spotyka się raz w miesiącu)
- kosztowny (zebranie dokumentów)
i...
- komplikuje przebieg eksperymentu
- ogranicza liczbę uczestników
Procedura uzyskania zgody na eksperyment medyczny ma być przeprowadzona... - przed włączeniem potencjalnego uczestnika do eksperymentu medycznego (zgoda ma charakter uprzedni), ale
- uzyskana zgoda nie ma charakteru nieodwołalnej decyzji i może zostać wycofana w dowolnym momencie trwania eksperymentu i bez podania przyczyn (warunek - wycofanie zgody nie może stwarzać bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia uczestnika eksperymentu), bez jakichkolwiek warunków ze strony lekarza (w stylu: rezygnujesz, to ja już cię nie leczę)
Inne niż pisemna forma zgody: - dopuszczalna wyjątkowo (zasada, że zgoda ma być wyrażona w formie pisemnej)
- wymaga merytorycznego uzasadnienia w protokole badania
- sposób jej uzyskania wymaga szczegółowego opisu
- fakt wyrażenia zgody ma być udokumentowany
- art. 25 ust. 1 ustawy lekarskiej (przewiduje 2 świadków zgody)
- może być ustna, ale wtedy wchodzi instytucja świadka zgody (taka zgoda jest równoważna z pisemną)
- świadek zgody to jedna z tych instytucji w prawie cywilnym, w której nie podaje się kwalifikacji tych świadków (nie ma też regulacji, co będzie, jeśli zgodę złoży się w obecności tylko jednego świadka, nie wspomniano także o tym, czy świadek może być zainteresowany zgodą), nie ma też sankcji
Zgoda musi być objaśniona - kontrola działań lekarza
- zniwelowanie różnicy między stanem wiedzy lekarza/badacza a pacjenta
- wyłączenie bezprawności naruszenia ciała przez lekarza
- akceptacja ryzyka zabiegu przez pacjenta


(…)

… i .... w celach naukowych i wyrażam na to zgodę
- Wyrażam zgodę, aby mój lekarz rodzinny został poinformowany o moim udziale w eksperymencie medycznym.
- Wyrażam zgodę na udział w eksperymencie medycznym
- nazwisko, imię uczestnika, data podpis
- nazwisko imię badacza, data, podpis
- nazwisko, imię osoby przyjmującej zgodę, data, podpis
- trzy egzemplarze, jeden dla uczestnika, drugi dla badacza, trzeci…
…, kiedy i dlaczego badacz może wykluczyć uczestnika eksperymentu.
Wyjaśnienie, jakie obowiązki i odpowiedzialność ciążą na uczestniku eksperymentu.
Informacja o ewentualnych kosztach lub wynagrodzeniach lub refundacji kosztów oraz o ubezpieczeniu i przysługującym odszkodowaniu z tytułu poniesienia szkód na zdrowiu w związku z udziałem w eksperymencie medycznym.
W przypadku badań z użyciem placebo szczegółowe wyjaśnienie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz