Ryzyko nowatorstwa – dopuszczalne ryzyko

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko nowatorstwa –  dopuszczalne ryzyko - strona 1

Fragment notatki:

ryzyko nowatorstwa - dopuszczalne ryzyko rt. 27. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu poznawczego, medycznego, technicznego lub ekonomicznego, jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu są zasadne w świetle aktualnego stanu wiedzy. § 2. Eksperyment jest niedopuszczalny bez zgody uczestnika, na którym jest przeprowadzany, należycie poinformowanego o spodziewanych korzyściach i grożących mu ujemnych skutkach oraz prawdopodobieństwie ich powstania, jak również o możliwości odstąpienia od udziału w eksperymencie na każdym jego etapie. § 3. Zasady i warunki dopuszczalności eksperymentu medycznego określa ustawa. Bez ryzyka nowatorstwa postęp byłby niemożliwy. Podmiotowym warunkiem dopuszczalności eksperymentu jest działanie w celu uzyskania korzyści poznawczych, medycznych lub gospodarczych. Działanie musi być zgodne z aktualnym stanem wiedzy ( lege artis ): — informacje związane z planowanym przedsięwzięciem; — warunki przeprowadzenia; — kwestia wyboru optymalnego rozwiązania — realizacja przedsięwzięcia zgodnie z zasadami ostrożności. Społeczna opłacalność ryzyka - spodziewana korzyść musi być istotna. Bezwzględnym podmiotowym warunkiem legalności eksperymentu jest zgoda uczestnika, na którym eksperyment jest przeprowadzany lub którego skutki mogą dotknąć. Zgoda musi być wyrażona w sposób dobrowolny i świadomy. Nie popełnia przestępstwa ten, kto w celu przysporzenia korzyści gospodarce albo w celu przeprowadzenia eksperymentów badawczych, leczniczych, technicznych lub ekonomicznych, działając w granicach ryzyka, które wg aktualnego stanu wiedzy jest dopuszczalne, sprowadza niebezpieczeństwo szkody lub doprowadza do jej powstania jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie gospodarcze, poznawcze lub lecznicze, oczekiwanie jej osiągnięcia jest uzasadnione, przy czym zostały zachowane zasady ostrożnego postępowania, a prawdopodobieństwo korzyści poważnie przekracza prawdopodobieństwo mogącej wyniknąć szkody. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz