kontratypy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kontratypy - omówienie - strona 1 kontratypy - omówienie - strona 2 kontratypy - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE BEZPRAWNOŚĆ  czyn wypełniający znamiona przestępstwa nie jest jednak w rzeczywistości przestępstwem, ponieważ na mocy przepisu prawnego lub utartej praktyki działanie takie uważane jest za zgodne z prawem. Są to tzw. Kontratypy :
obrona konieczna  odpieranie bezpośredniego (realnego), bezprawnego zamachu (działania człowieka) na jakiekolwiek dobro chronione prawem, przy użyciu środków konieczynych do odparcia tego zamachu i w sposób współmierny do niebezpieczeństwa zamachu
+ ! 1  obrona musi być reakcją na realny zamach przez działanie lub zaniechanie
+ ! 2  zamach musi być bezprawny - naruszający dobro prawne (w szerokim zanczeniu)
+ ! 3  sposób obrony (zachowanie osoby atakowanej) musi być współmierny do niebezpieczeństwa zamachu :
proporcjonalność narzędzia
proporcjonalność przedmiotów ochrony  np. chroniąc życie, możemy odebrać życie (dysproporcja dóbr nie może być nadmierna  w sensie społecznym dane działanie może przestać być obroną konieczną)
+ ! 4  przekroczenie granic obrony koniecznej :
eksces intensywny  broniący się stisuje sposób obrony, który nie był konieczny dla odparcia zamachu, albo zachodzi sytuacja rażącej dysproporcji dóbr)
eksces ekstensywny  obrona zbyt szybka lub zbyt późna
+ !  sąd odstępuje odwymierzenia kary  jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było wynikiem przeżyć usprawiedliwionych okolicznościami zamachu  strachu, przerażenia itp. (konieczna jest tutaj opinia biegłego psychologa)
stan wyższej konieczności  poświęcenie dobra w celu uchylenia bezpośredniego, bezprawnego niebezpieczeństwa (nie tylko ze strony człowieka - np. siły przyrody, zwierzęcia itp.) grożącego dobru chronionemu prawem, przy czym niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiści wyższej niż dobro ratowane
+ ! 1  zasada subsydiarności  musi to być najlepszy i jedyny sposób uniknięcia niebezpieczeństwa
+ ! 2  zasada proporcjonalności dóbr  poświęcone dobro nie może przekraczać oczywiście wartości dobra ratowanego (może być mniejsza, równa, a nawet nieznacznie przekraczać wartość dobra ratowanego, ale nie może być oczywiście wyższa)
+ ! 3  przekroczenie stanu wyższej konieczności :
kiedy niebezpieczeństwo nie było bezpośrednie (realne) kiedy zostaje złamana zasada subsydiarności  czyli kiedy można było inaczej uniknąc niebezpieczeństwa
kiedy nie ma zachowanej zasady proporcjonalności dóbr
+ ! 4  nie działa w s.w.k., osoba poświęcająca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić, nawet narażając się na niebezpieczeństwo osobiste

(…)

… się za zgodą pokrzywdzonego  zabieg leczniczy bez zgody chorego jest przestępstwem
+ !  wyjątek  KKW  działanie dla ratowania życia pokrzywdzonego nie wymaga jego zgody karcenie małoletniego  nie stanowi przestępstwa czyn, wypełniający znamiona naruszenia nietykalności cielesnej  jeżeli jest to czynność wychowawcza dla dobrego wychowania dziecka (małoletniego). Karcenie musi spełniać pewne warunki…
…  nie jest naruszeniem nietykalności cielesnej zadawanie sobie ciosów przez zawodników np. biorących udział w meczu bokserskim)  ponieważ działanie takie następuje za zgodą uprawiających daną dyscyplinę sportu. Nieszczęśliwe wypadki w postaci ciężkich uszkodzeń ciała lubśmierci zawodników lub kibiców nie są przestępstwem jeżeli zostały spełnione określone warunki :
uprawianie danej dyscypliny sportu musi być dozwolone…
… (dyscyplina nie zabroniona przez państwo w przepisach)
musi być to działanie podjęte w celu sportowym  podjęte dla osiągnięcia celów wynikających z reguł danej dyscypliny sportu (strzelenia bramki, zadania ciosu)
wymóg przestrzegania reguł dyscypliny sportowej (gra na zasadach fair play)
ryzyko nowatorstwa (eksperyment na rzecz ludzkości)  podejmowanie ryzyka nie może pociągać za sobą odpowiedzialności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz